Referendum odwoławcze w Legnickim Polu odbędzie się 25 września

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Legnickim Polu.
  • Termin referendum został określony na 25 września 2016 r.

 

TREŚĆ (3000 znaków)

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 10 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie nr 42 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 25 września 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Legnicy określił również:

  • wzór oraz treść karty do głosowania,
  • wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a. terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Legnickim Polu

Termin wykonania czynności referendalnej*)
Treść czynności
do 21 sierpnia 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Legnickie Pole Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji,
do dnia 26 sierpnia 2016 r.- utworzenie odrębnego obwodu głosowania przez Radę Gminy Legnickie Pole w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
do 26 sierpnia 2016 r.- podanie do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczenia Wójta Gminy Legnickie Pole o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
- zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum.
do 31 sierpnia 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Legnickim Polu,
do 4 września 2016 r.-sporządzenie w Urzędzie Gminy Legnickie Pole spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Legnickie Pole przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a,
- przekazanie przez Wójta Gminy Legnickie Pole osobom uprawnionym do udziału w referendum gminnym w formie druku bezadresowego informacji o terminie referendum gminnego, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 16 września 2016 r.- składanie do Wójta Gminy Legnickie Pole wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
od 4 września 2016 r. do 17 września 2016 r.- udostępnienie do wglądu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
do 20 września 2016 r.-- składanie do Urzędu Gminy w Legnickim Polu pisemnego wniosku, przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do udziału w referendum, o dopisanie do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie Gminy Legnickie Pole
do 23 września 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej
24 września 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
25 września 2016 r. od 7.00 do 21.00- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 400) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *