Referendum odwoławcze w Dąbrównie. Wójt Zwaliński odpowiada na zarzuty

  • Głosowanie w sprawie dalszych losów Wójta Gminy Dąbrówno (warmińsko-mazurskie) odbędzie się 19 lutego 2017 r.
  • Referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie około 35% mieszkańców.
  • Organizatorzy referendum zarzucają Wójtowi Zwalińskiemu nepotyzm, mobbing, złe zarządzanie gminą oraz brak wywiązywania się z obietnic wyborczych.
  • Z takimi zarzutami nie zgadza się Wójt. W opinii włodarza Dąbrówna to ludzie związani z poprzednią władzą w gminie chcą jego odwołania.

Zgodnie postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu 19 lutego 2017 r. w Dąbrównie zostanie przeprowadzone referendum odwoławcze. W głosowaniu mieszkańcy będą wypowiadać się na temat losów kierującego dotychczas gminą Wójta Piotra Zwalińskiego. Chcąc poznać stanowisko Wójta w sprawie planowanego głosowania poprosiliśmy go o komentarz.

Prawda, prawda i tylko prawda

W opinii Wójta Zwalińskiego inicjatywy referendalne są przejawem aktywności społeczeństwa. Nie można jednak mieszać tego instrumentu demokracji bezpośredniej z przyzwoleniem na kłamstwa i pomówienia. Zdaniem Wójta argumenty, które są używane w kampanii poprzedzającej referendum powinny mieć odzwierciedlenie i potwierdzenie w dokumentach. Można się domyślać, że według Wójta inicjatywa przeciwko jego osobie takiego potwierdzenia nie ma.

Zarzuty według Wójta

Jak relacjonuje Wójt chcąc merytorycznie rozmawiać z inicjatorami referendum na temat formułowanych zarzutów nie uzyskał żadnego klarownego uzasadnienia. Wójt mówi, że grupa referendalna manipuluje opinią społeczną, kierując bezpodstawne zarzuty w myśl zasady, że „kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą”.

W opinii Wójta sam pomysł referendum jest ściśle związany z działalnością osób, które sprawowały rządy w Dąbrównie w poprzednich kadencjach. I to właśnie to powinno być wskazane jako rzeczywisty powód inicjatywy.

Zarzuty według inicjatorów

W gminie znalazła się grupa osób, która nie popiera działań Wójta Zwalińskiego. Prawdopodobnie przyczyną konfliktu w Dąbrównie było zwolnienie dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. W odpowiedzi na to zdarzenie grupa mieszkańców postanowiła zainicjować procedurę referendalną. Jako powody odwołania podano między innymi: mobbing, bezpodstawne zwalnianie pracowników, nierealizowanie obietnic przedwyborczych, złe zarządzanie gminą i nepotyzm.

 

Walka o frekwencję

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie w sprawie odwołania Wójta gminy jest ważne jeśli do urn pójdzie minimum 3/5 spośród osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. I tak wybory samorządowe w 2014 r. w Dąbrównie rozstrzygnęły się w pierwszej turze (startowało dwóch kandydatów). W głosowaniu na 3437 uprawnionych do urn poszły 2035 osoby. Dało to frekwencje na poziomie 59%. Żeby lutowe referendum odwoławcze było ważne zagłosować musi minimum 1221 osób. Oznacza to, że frekwencja misi przekroczyć aż 35%.

Będzie bardzo trudno

Wysoka frekwencja podczas wyborów w 2014 r. sprawia, że również w planowanym referendum będzie trzeba zmobilizować dużą grupę mieszkańców gminy Dąbrówno do wizyty w lokalach wyborczych.

Dotychczas w skali kraju (w kadencji 2014-2018) odbyły się 34 referenda odwoławcze. Tylko 3 spośród nich były ważne. Stało się tak w głosowaniach w Chrzanowie (małopolskie, 13 grudnia 2015 r.), Trzebiatowie (zachodniopomorskie, 28 lutego 2016 r.) i Sulmierzycach (wielkopolskie, 6 marca 2016 r.).Na terenie Warmii i Mazur w tej kadencji próbowano bezskutecznie odwołać władze Ełku (8 maja 2016 r.) i gminy Wilczęta (9 października 2016 r.).

Historia inicjatywy

Formalnie inicjatywa przeprowadzenia referendum odwoławczego w gminie Dąbrówno rozpoczęła się jeszcze w listopadzie 2016 r. Inicjatorzy mieli wtedy 60 dni na zebranie około 350 podpisów mieszkańców popierających pomysł odwołania Wójta Zwalińskiego. Zadanie to wykonali bardzo szybko. Wniosek o przeprowadzenie referendum już 9 grudnia 2016 r. trafił do komisarza wyborczego w Elblągu. Ten z kolei miał 30 dni na zbadanie czy procedura została przeprowadzona we właściwy sposób a pod wnioskiem podpisała się wystarczająca grupa mieszkańców gminy. Wydanie przez komisarza 2 stycznia 2017 r. postanowienia o przeprowadzeniu referendum potwierdza, że inicjatorzy spełnili wszystkie warunki do rozpisania referendum.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *