Referenda odwoławcze w kadencji 2018 – 2023

W każdej kadencji rad na obszarze kraju odbywają się dziesiątki referendów lokalnych odwoławczych. Wielokrotnie do naszej redakcji zgłaszały się osoby prosząc o przedstawienie statystyk dotyczących tych referendów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom prezentujemy pierwsze w kraju zestawienie zawierające informacje na temat referendów lokalnych jakie przeprowadzane są w Polsce.

L.p.
Data
Miejscowość
Województwo
Rodzaj referendum
Pytanie referendalne i wynik referendum
22.2020-10-11Krośniewicełódzkiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Katarzyny Erdman z funkcji Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji?”
Informacja:
Pierwotnie referendum miało się odbyć 10 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczego w Łodzi II postanowieniem z dnia 15 grudnia 2020 r. zawiesił głosowanie. Data refrendum zostanie określona w późniejszym terminie.
21.2020-10-11Podgórzyndolnośląskiegminne / odwoławczePytanie nr 1:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Kalaty Wójta Gminy Podgórzyn przed upływem kadencji?
Pytanie nr 2:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Podgórzyn przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
20.2020-10-04Torzymlubuskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Ryszarda Stanulewicza Burmistrza Miasta i Gminy Torzym przed upływem kadencji?”
19.2020-10-04Ścinawadolnośląskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Ścinawie przed upływem kadencji?”
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
18.2020-10-04Duszniki-Zdrójdolnośląskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Piotra Andrzeja Lewandowskiego Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój przed upływem kadencji?”
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
14.2020-07-26Żagańlubuskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Żagań przed upływem kadencji?”
Informacja:
Pierwotnie referendum miało się odbyć 26 kwietnia 2020 r. Z powodu zagrożenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 głosowanie zostało przełożone na 26 lipca 2020 r.
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
17.2020-06-07Bogatyniadolnośląskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Bogatyni przed upływem kadencji?”
Informacja:
Pierwotnie referendum miało się odbyć 7 czerwca 2020 r. Z powodu zagrożenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 głosowanie zostało przełożone na 9 sierpnia 2020 r.
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
10.2020-06-07Skałamałopolskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Krzysztofa Wójtowicza z funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Skała przed upływem kadencji?”
Informacja:
Pierwotnie referendum miało się odbyć 5 kwietnia 2020 r. Z powodu zagrożenia wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2 głosowanie zostało przełożone na 7 czerwca 2020 r.
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
7.2020-06-07Boguszów-Gorcedolnośląskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Jacka Cichury Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji?”
Informacja:
Pierwotnie referendum miało się odbyć 15 marca 2020 r. Z powodu zagrożenia wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2 głosowanie zostało przełożone na 7 czerwca 2020 r.
Wynik:
Referendum ważne. Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc został odwołana
16.2020-04-26Pieniężnowarmińsko-mazurskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Kazimierza Kiejdo Burmistrza Pieniężna przed upływem kadencji?”
15.2020-04-26Gardejapomorskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Kazimierza Kwiatkowskiego Wójta Gminy Gardeja przed upływem kadencji?”
13.2020-04-26Tucznozachodniopomorskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Krzysztofa Hary z funkcji Burmistrza Tuczna przed upływem kadencji?”
12.2020-04-26Widuchowazachodniopomorskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Anny Kusy-Kłos z funkcji Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji?”
11.2020-04-19Dusznikiwielkopolskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Romana Boguś Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji?”
Informacja:
Z uwagi na zagrożenie wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2 głosowanie zostało zawieszone.
9.2020-03-29Dobrazachodniopomorskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Teresy Dery z funkcji Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji?
Informacja:
Z uwagi na zagrożenie wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2 głosowanie zostało zawieszone.
8.2020-03-29Ostródawarmińsko-mazurskiegminne / odwoławczePytanie:
„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka przed upływem kadencji?”
Informacja:
Z uwagi na zagrożenie wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2 głosowanie zostało zawieszone.
6.2020-03-08Niechanowowielkopolskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Niechanowo przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum ważne. Rada Gminy w Niechanowie została odwołana
5.2020-02-02Lubawkadolnośląskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ewy Aleksandry Kocemby Burmistrza Miasta Lubawka przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
4.2019-12-15Kobylankazachodniopomorskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Julity Pileckiej z funkcji Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
3.2019-12-15Piwniczna-Zdrójmałopolskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza Chorużyka Burmistrza Piwnicznej-Zdroju przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
2.2019-12-08Tuliszkówwielkopolskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
1.2019-11-24Bałtówświętokrzyskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum ważne. Rada Gminy w Bałtowie została odwołana

Niniejsze zestawienie jest utworem stworzonym przez referendumlokalne.pl

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania zestawienia należy przytoczyć odwołanie do strony www.referendumlokalne.pl