Referenda odwoławcze w kadencji 2018 – 2023

W każdej kadencji rad na obszarze kraju odbywają się dziesiątki referendów lokalnych odwoławczych. Wielokrotnie do naszej redakcji zgłaszały się osoby prosząc o przedstawienie statystyk dotyczących tych referendów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom prezentujemy pierwsze w kraju zestawienie zawierające informacje na temat referendów lokalnych jakie przeprowadzane są w Polsce.

L.p.
Data
Miejscowość
Województwo
Rodzaj referendum
Pytanie referendalne i wynik referendum
4.2019-12-15Kobylankazachodniopomorskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Julity Pileckiej z funkcji Wójta Gminy Kobylanka przed upływem kadencji?
3.2019-12-15Piwniczna-Zdrójmałopolskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza Chorużyka Burmistrza Piwnicznej-Zdroju przed upływem kadencji?
2.2019-12-08Tuliszkówwielkopolskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji?
1.2019-11-24Bałtówświętokrzyskiegminne / odwoławczePytanie:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji?
Wynik:
Referendum ważne. Rada Gminy w Bałtowie została odwołana

Niniejsze zestawienie jest utworem stworzonym przez referendumlokalne.pl

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania zestawienia należy przytoczyć odwołanie do strony www.referendumlokalne.pl