Radni z Boguszowa-Gorc będą głosować w sprawie rozpisania referendum odwoławczego

 

  • Burmistrz Boguszowa-Gorc Jacek C. w wyniku prokuratorskich zarzutów dotyczących przyjęcia łapówki od grudnia zeszłego roku przebywa w areszcie.
  • Klub Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc” w związku z sytuacją w mieście postanowił rozpocząć procedurę odwołania burmistrza.
  • Na sesji zaplanowanej na 22 sierpnia radni będą głosować w sprawie rozpisania referendum.

O zwołanie sesji Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc wnioskował Klub Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc”. Radni proponowali aby głosowanie w sprawie referendum odbyło się 7 sierpnia. Tak się jednak nie stało. W opinii Przewodniczącego Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Stanisława Urbaniaka termin wskazany przez radnych nie mógł zostać przyjęty z uwagi na kwestie proceduralne. Ostatecznie sesja rady, na której ma zapaść decyzja o referendum odbędzie się 22 sierpnia.

Klub Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc” nie ma większości

Sytuacja w mieście jest trudna. Nieobecność burmistrza Jacka C. co prawda nie paraliżuje bieżącej pracy urzędników, ale fakt, że przebywa on w areszcie jest niekorzystny dla wizerunku całego miasta. Według radnych z „Razem dla Boguszowa-Gorc” referendum może oczyścić sytuację. Problem jest jednak jeden. Klub radnych, który zawnioskował o referendum nie ma wymaganej większości w radzie. Zgodnie z prawem, żeby referendum zostało rozpisane „za” musi być 3/5 składu rady.

Scenariusze

Po pierwsze radni mogą nie poprzeć pomysłu referendum. Klub „Razem dla Boguszowa-Gorc” bierze to pod uwagę. Wtedy prawdopodobnie rozpocznie się druga próba przeprowadzenia referendum, tym razem w oparciu o wniosek mieszkańców. Taki wniosek nie będzie rozpatrywany przez radę. Będzie się nim zajmował komisarz wyborczy.

Jeśli radni podejmą decyzję o rozpisaniu głosowania cała procedura referendalna ruszy. Uchwała w sprawie przeprowadzenia głosowania odwoławczego zostanie przekazana do wojewody, który opublikuje ją w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zgodnie z prawem głosowanie referendalne będzie musiało się odbyć w ciągu 50 dni od ogłoszenia uchwały.

W teorii to rada może zostać rozwiązana

Rozpisywanie referendum bezpośrednio przez radnych jest najszybszą drogą do przeprowadzenia głosowania. Ma jednak swoje minusy, które wynikają z przepisów ustawy o referendum lokalnym. Zgodnie z przepisami skutkiem referendum w sprawie odwołania burmistrza może być odwołanie rady. W przypadku Boguszowa-Gorc stanie się tak gdy:

  • radni podejmą decyzję o referendum
  • w głosowaniu referendalnym będzie odpowiednia frekwencja (głosowanie będzie ważne)
  • większość głosujących będzie chciała aby burmistrz pozostał na swoim stanowisku.

Mając na uwadze praktykę referendalną w Polsce opisany scenariusz jest mało prawdopodobny.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *