Protesty w sprawie ważności referendum w województwie podlaskim. Czy to możliwe?

  • W niedzielę – 15 stycznia 2017 r. – na terenie województwa podlaskiego przeprowadzono referendum lokalne w sprawie budowy lotniska regionalnego.
  • Do urn poszło około 13% mieszkańców co sprawiło, że głosowanie jest nieważne.
  • Do 24 stycznia 2017 r. mieszkańcy województwa mają prawo do składania protestów w sprawie ważności podlaskiego referendum.

W województwie podlaskim 15 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostało referendum lokalne. W głosowaniu mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?” Z uwagi na zbyt niską frekwencję głosowanie zostało uznane za nieważne.

Wyniki głosowania

Szczegółowe wyniki podlaskiego referendum zostały zawarte w protokole Wojewódzkiej Komisji do spraw referendum w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2017 r. Dzień później dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zgodnie z treścią dokumentu w referendum na 952 702 uprawnionych do urn udało się 123 428 osób. Dało to frekwencję na poziomie 12,96%. Tym samym nie został przekroczony próg 30% frekwencji, który warunkuje ważność głosowania referendalnego.

Protest przeciwko ważności referendum

Ustawa o referendum lokalnym daje możliwość składania protestów przeciwko ważności głosowania referendalnego. Zgodnie z przepisami ustawy w terminie 7 dni od dnia podania wyników referendum do wiadomości publicznej, każdy uprawniony do wzięcia w nim udziału mieszkaniec danej jednostki samorządu terytorialnego może wnieść protest, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum. Z uwagi, że wynik referendum został opublikowany 17 stycznia 2017 r. to ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć protest będzie 24 stycznia 2017 r. Protesty należy kierować do sądu okregowego.

Powody protestów

Już w czasie kampanii referendalnej w mediach lokalnych pojawiały się informacje dotyczące zaniedbań władz województwa podlaskiego w rozpowszechnianiu informacji o referendum. Ustawa o referendum lokalnym mówi, że protest może być złożony w przypadku, w którym doszło do naruszenia przepisów ustawy. Z uwagi, że obowiązek informowania o referendum wynika z przepisów ustawy to można sobie wyobrazić, że właśnie taki zarzut może uzasadniał złożenie protestu.

Samo naruszenie ustawy to nie wszystko. Zgodnie z ustawą złamanie przepisów ma wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum. Tą okoliczność będzie musiała uprawdopodobnić osoba składająca protest.

Jak doszło do referendum?

Podlaskie głosowanie było bezpośrednim skutkiem decyzji Komisarza Wyborczego w Białymstoku, który 5 grudnia 2016 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Dokument ten był z kolei wynikiem zapadłego 29 listopada 2016 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd uznał, że nie ma przeszkód do zorganizowania głosowania referendalnego. Wyrok NSA kończył trwającą prawie dwa lata walkę inicjatorów referendum o przeprowadzenie głosowania.

You May Also Like

One thought on “Protesty w sprawie ważności referendum w województwie podlaskim. Czy to możliwe?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *