Prezydent Otwocka zostaje. Referendum nieważne

  • W niedzielę 11 grudnia 2016 r. w Otwocku (mazowieckie) przeprowadzone zostało referendum lokalne odwoławcze.
  • W głosowaniu mieszkańcy decydowali czy skrócić kadencję prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka.
  • Referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

W Otwocku (mazowieckie) w niedzielę 11 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostało referendum lokalne, w którym mieszkańcy decydowali o losach prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka. Referendum jest nieważne z powodu zbyt małej frekwencji.

Jak zwykle zadecydowała frekwencja

Podstawową bolączką referendów odwoławczych jest to, że zdecydowana ich większość jest nieważna z powodu niskiej frekwencji. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie referendalne jest ważne jeśli do urn pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. W 2014 r. w drugiej turze wyborów na stanowisko prezydenta Otwocka wzięło udział (na 35384 uprawnionych) 14459 mieszkańców. Dało to frekwencję 40.86%. Oznacza to, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka byłoby ważne jeśli do urn udałoby się przynajmniej 8676 osób (około 25% ogółu mieszkańców).

W otwockim referendum zagłosowało 13,78% mieszkańców. Oznacza to, że próg ważności referendum nie został przekroczony.  Z treści protokołu wyników referendum wynika, że na 35013 uprawnionych do głosowania do urn poszło jedynie 4826. Z tego 4782 głosów zostało uznane za ważne, a 44 głosy uznano za nieważne. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem prezydenta Szczepaniaka. W ten sposób zagłosowało 4602 uprawnionych mieszkańców (96% spośród głosujących). Przeciwko odwołaniu zagłosowało 180 mieszkańców (4% spośród głosujących).

Brak absolutorium i referendum

Do otwockiego referendum doprowadzili miejscy radni. Wykorzystali ono możliwość zorganizowania referendum w wyniku nieudzielenia prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium zapadła 29 czerwca 2016 r. Z kolei na sesji 22 września 2016 r. radni z otwocka podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Szczepaniaka.

Dalsze kroki należały do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Komisarz 18 października 2016 r. postanowił o przeprowadzeniu referendum odwoławczego 11 grudnia 2016 r.

Zarzuty kierowane pod adresem prezydenta

Procedura doprowadzenia do referendum lokalnego w wyniku nieudzielenia absolutorium za wykonanie budżetu już sama w sobie zakłada jaki charakter mają zarzuty konstruowane względem odwoływanej osoby. W tym duchu członkowie rady miejskiej w Otwocku zarzucali prezydentowi Szczepaniakowi niegospodarność oraz to, że ich zdaniem nie dba o interesy mieszkańców miasta.

Prezydentowi oberwało się nie tylko za kwestie związane z finansami miasta. Niektórzy radni wytykali mu, że nie realizuje jednego ze swoich wyborczych postulatów jakim była walka z uciążliwymi zapachami na terenie miasta. Przypomnijmy, że w Otwocku już dłuższy czas mieszkańcy uskarżają się na niedogodności związane z położonym w okolicy miasta wysypiskiem i sortownią.

Inaczej na kwestie referendum patrzył sam prezydent Szczepaniak. Jego zdaniem stawiane zarzuty były tylko i wyłącznie pretekstem do przeprowadzenia referendum.  W opinii włodarza Otwocka cała akcja miała tylko i wyłącznie polityczne uzasadnienie.

Marne statystyki

Referendum w Otwocku (uwzględniając przeprowadzone również 11 grudnia 2016 r. głosowanie w Ziębicach) jest 33 referendum odwoławczym jakie odbyło się w tej kadencji w Polsce. Z tych wszystkich głosowań tylko trzy referenda były ważne: w Chrzanowie (małopolskie), Trzebiatowie (zachodniopomorskie) i Sulmierzycach (wielkopolskie). W pozostałych zanotowano zbyt niską frekwencję. Jednocześnie głosowanie w Otwocku było czwartym referendum odwoławczym w tej kadencji w województwie mazowieckim. Wcześniej głosowania przeprowadzono w Raciążu, Nowym Dworze Mazowieckim i Bodzanowie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *