Podsumowanie jasielskiego referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej

W dniu 8 lutego 2015 r. w Jaśle (woj. podkarpackie) odbyło się referendum lokalne w sprawie likwidacji straży miejskiej. Inicjatorem referendum była grupa mieszkańców Jasła działająca w Kongresie Nowej Prawicy.
Jako powody referendum wskazywano przerost zatrudnienia w miejskiej formacji oraz wykorzystywanie fotoradaru jedynie jako źródła dochodów budżetu miasta. Wniosek w sprawie przeprowadzenia wpłynął do jasielskiego magistratu w listopadzie ubiegłego roku. Ostatecznie Rada Miejska Jasła w głosowaniu w dniu 15 grudnia podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Jego termin ustalono na 8 lutego 2015 r. Tym samym głosowanie w Jaśle było pierwszym referendum lokalnym na terenie kraju w roku 2015. Referendum przeprowadzono w 27 obwodach. Niestety mimo starań organizatorów referendum głosowanie ostatecznie nie było ważne. W referendum nie udało się przekroczyć 30 % frekwencji. Do urn z 30193 uprawnionych mieszkańców poszło 6120 osób. Zdecydowana większość z nich była za likwidacją straży miejskiej.

Szczegółowe wyniki głosowania:
1. Pytanie referendalne: „Czy jesteś za likwidacją w mieście Jaśle Straży Miejskiej”
2. Liczba obwodów, w których przeprowadzono głosowanie: 27
3. Liczba osób uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia glosowania: 30193
a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy):30192
b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi): 1
Komisje otrzymały kart do głosowania: 10674
Nie wykorzystano kart do głosowania: 4553
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”): 6121
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy): 6121
a. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi): 0
Liczba osób głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisje aktów pełnomocnictwa): 0
Liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze: 0
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych: 0
Liczba kopert zwrotnych, których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu: 0
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę: 0
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania: 0
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania: 0
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny: 0
Liczba kart wyjętych z urny: 6120
. W tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania: 0
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji ds. referendum): 0
Liczba kart ważnych: 6120
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 40
w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” w dwóch kratkach, tj. w kratce obok odpowiedzi „TAK” i w kratce obok odpowiedzi „NIE”: 14
a. w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce, tj. w kratce obok odpowiedzi „TAK” i w kratce obok odpowiedzi „NIE”: 17
Liczba głosów ważnych: 6080
Liczba głosów pozytywnych „TAK”: 5708
Liczba głosów negatywnych „NIE”: 372
Frekwencja uzyskana w referendum: 20,27 %

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *