Po IV Kongresie Klubu Jagiellońskiego

 

  • W ostatni weekend w Radomiu odbył się VI Kongres Klubu Jagiellońskiego.
  • Tegoroczne spotkanie toczyło się pod hasłem „Polska średnich miast.”
  • Radomski kongres był świetnym miejscem na wymianę myśli i doświadczeń nie tylko na temat idei deglomeracji, ale również innych problemów mniejszych samorządów.

Radom jako miejsce tegorocznego kongresu nie został wybrany przypadkowo. Organizatorzy, wybierając temat deglomeracji jako podstawowe zagadnienie spotkania, nie mogli go przeprowadzić w Warszawie czy Krakowie. Eksperyment z Radomiem się udał.

Deglomeracja a „wielka” polityka

Już pierwszy panel dostarczył emocji. W nim poruszony został temat jak do świadomości polityków, do ich wyobraźni, wprowadzać nowe pojęcia i zagadnienia takie jak idea deglomeracji. W panelu wzięli udział: Krzysztof Mazur (Klub Jagielloński), Bartłomiej Sienkiewicz (były minister spraw wewnętrznych), Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska) i Andrzej Zybertowicz (doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy). Jakie można wysnuć wnioski z dyskusji? Z jednej strony obywatele swoją organiczną pracą mają szansę na wprowadzenie ważnych dla siebie tematów do szerszej dyskusji publicznej. To ostatecznie powinno skutkować zainteresowaniem polityków. Z drugiej strony polaryzacja poglądów między głównymi siłami politycznymi w naszym kraju staje się przeszkodą w szukaniu kompromisu w sprawach, które same w sobie nie powinny być źródłem fundamentalnych sporów.

Transport i nie tylko

Pierwszego dnia radomskiego kongresu poruszono jeszcze inne istotne tematy. Zaproszeni goście omówili problem transportu lokalnego, miejskiej gospodarki przestrzennej, zagadnienie dostępu do mieszkań oraz sytuacje „dużego” biznesu zlokalizowanego w mniejszych miastach. Pierwszy dzień kończyła debata, w której zaproszeni goście zastanawiali się jakie są powody niskiego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w miastach.

Drugi dzień – więcej o samorządzie

W drugim dni spotkania organizatorzy zmienili formułę. Do wypowiadania się w omawianych tematach zachęcali byli goście kongresu. W ten sposób można było usłyszeć o praktycznych doświadczeniach związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów wyborczych czy organizowaniem paneli obywatelskich.

Było o referendach

Drugiego dnia kongresu pojawiło się również zagadnienie referendów bezprogowych. Uczestnikom spotkania temat przybliżył Tomasz Zakrzewski (redaktor naczelny portalu referendumlokalne.pl). W dyskusji na temat likwidacji progów pojawiły się wszystkie stanowiska. Zwolennicy bezprogowych referendów wskazywali na szereg statystyk, które uzasadniają wprowadzenie zmian. Ich oponenci udowadniali, że brak progów będzie skutkował paraliżem dla samorządów. Takie spotkanie dyskusji nie zamknęło, ale pozwoliło na konstruktywną wymianę doświadczeń i stanowisk.

Co za rok?

Nie znamy planów Klubu. Tegoroczne spotkanie pokazuje jednak, że organizatorzy każdego roku podnoszę w stosunku do siebie poprzeczkę. To dobrze zwiastuje dla kolejnych kongresów.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *