Planują referendum w sprawie odwołania Prezydenta Katowic

 

  • Mieszkańcy katowickiej dzielnicy Podlesie ogłosili, że zastanawiają się nad zorganizowaniem referendum w sprawie odwołania Prezydenta Katowic Marcina Krupy.
  • Akcja referendalna ma być uzależniona od tego czy władze Katowic uwzględnią postulaty mieszkańców dzielnicy przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Do rozpisania referendum w Katowicach potrzebne jest zebranie około 23 tysięcy podpisów.
  • Ewentualne referendum będzie ważne gdy do urn pójdzie około 31% mieszkańców.

 

Mimo, że są wakacje to dla aktywistów i mieszkańców katowickiej dzielnicy Podlesie ostatnie tygodnie upływają pod znakiem intensywnej pracy. Wszystko to związane jest z procedurą przygotowywania przez urzędników miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy.

Mieszkańcy chcą chronić swoją dzielnicę

Podlesie to najbardziej na południowy wschód wysunięta dzielnica Katowic. Jest to typowo mieszkalna część miasta z duża ilością terenów zielonych. Mieszkańcy dzielnicy od wielu lat walczą o to aby na jej terenie władze miejskie nie dokonywały zmian, które pogorszą komfort życia. Głównie chodzi o plany urzędników, które doprowadziłyby do zwiększenie ruchu drogowego przez dzielnicę.

Nowy plan, nowe zagrożenia

W ostatnich tygodniach ratusz pracuje nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Podlesia. Po analizie jego treści mieszkańcy stwierdzili, że kilkadziesiąt z ulic na obszarze dzielnicy może zostać poszerzonych. Dodatkowo istnieje ryzyko, że nowe inwestycje drogowe doprowadzą do wyburzeń domów.

W ostateczności będzie referendum

Mieszkańcy Podlesia już kilkakrotnie spotkani się z przedstawicielami miasta. Ci ostatni zapewniali, że nowy plan nie doprowadzi do zwiększenia ruchu drogowego prze dzielnicę. Nie są również planowane wyburzenia budynków. Mieszkańcy nie wierzą jednak w deklaracje ratusza. Dodatkowo zarzucają Prezydentowi Marcinowi Krupie, że mimo organizowania spotkań z mieszkańcami nie chce uwzględnić ich postulatów dotyczących planu zagospodarowana. W tej sytuacji mieszkańcy stawiają sprawę jasno. Jeśli Prezydent nie uszanuje woli mieszkańców zorganizowane zostanie referendum w sprawie jego odwołania. Informacja taka opublikowana została na facebookowej grupie „Protest Katowice Podlesie”.

Jaka będzie procedura

Jeśli pomysł referendum przekształci się w działania to inicjatorzy odwołania Prezydenta Krupy będą na początek musieli zebrać podpisy mieszkańców. Zgodnie z prawem do zainicjowania referendum odwoławczego potrzebne jest poparcie 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku Katowic będzie to oznaczało, że inicjator będzie musiał zebrać około 23 tysięcy prawidłowych podpisów. Jeśli ten obowiązek zostanie spełniony podpisy, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum powinny trafić do komisarza wyborczego. On zdecyduje czy referendum zostanie rozpisane.

Frekwencja

Gdyby doszło do rozpisania referendum to najważniejsze będzie zmobilizowanie jak największej liczby mieszkańców Katowic do udziału w głosowaniu. Referendum byłoby ważne gdyby do urn poszło około 71 tysięcy osób (3/5 osób, które brały udział w wyborach w 2018 r.). Oznaczałoby to, że frekwencja powinna wynosić około 31%.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *