Pelplińskie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej nieważne

Na początku kadencji rad 2014-2018 temat likwidacji straży miejskich był jednym z częstszych po jaki sięgali inicjatorzy referendów lokalnych. Zainteresowanie tą kwestią nie zmniejsza się również dziś. Przykładem tego jest przeprowadzone w niedzielę (15.05.2016 r.) referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej w Pelplinie (pomorskie). Pelplińskie referendum jest jednak nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Wyniki referendum

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r o referendum lokalnym aby głosowanie uznać za ważne do urn musi pójść przynajmniej 30% uprawnionych mieszkańców. W Pelplinie nie udało się uzyskać tego progu. Z 12849 uprawnionych do głosowania w referendum wzięły udział 1322 osoby. Stanowiło to 10,29 %. Mimo, że referendum w skutek nieuzyskania wystarczającej frekwencji jest nieważne to ciekawym jest rozkład głosów „za” i „przeciw” likwidacji straży miejskiej. Z 1312 głosów ważnych za likwidacją tej formacji było aż 1151 osób (87,73%).

Historia pelplińskiego referendum

O pomyśle przeprowadzenia referendum w Pelplinie można było usłyszeć już w połowie ubiegłego roku. Zbieranie podpisów pod mieszkańców inicjatorowi referendum poszło sprawnie. We wrześniu 2015 r. sprawa referendum lokalnego trafiła do Rady Miasta Pelplin. Tu już nie obyło się bez problemów. Rada stwierdziła że inicjator referendum nie spełnił wszystkich wymagań ustawowych dotyczących rozpowszechnienia informacji o referendum. Z tego powodu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej w Pelplinie został odrzucony.

Sądy stanęły po stronie inicjatorów referendum

Inicjatorzy referendum nie zgodzili się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Pelplinie. Uchwała o dorzuceniu wniosku w sprawie referendum została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Okazało się, że sąd pierwszej instancji ni dopatrzył się żadnych uchybień po stronie inicjatorów. W identycznym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który zajmował się sprawą w drugiej instancji. Ostatecznie termin głosowania w pelplińskim referendum ustalony został na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku.

Referendum – sukces czy porażka?

Pelplińskie referendum, mimo, że nie zakończyło się wiążącym wynikiem należy ocenić pozytywnie. Patrząc przekrojowo na wyniki referendów lokalnych merytorycznych jakie odbywają się w kraju frekwencja w okolicach 10% nie jest porażką. Co ważne wyniki głosowania powinny być sygnałem dla władz miasta. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za likwidacją pelplińskiej straży miejskiej. W tym kontekście odpowiednie organy powinny dokonać takich zmian, które poprawią społeczny odbiór straży miejskiej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *