„Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia” – recenzja

 

AutorGrzegorz Gąsior, dr Tomasz Gąsior
WydawnictwoC.H. Beck
Rok wydania2018
Liczba stron250
Zakup książki przez Internet Księgarnia internetowa Wydawnictwa C.H.Beck

Zgodnie przepisami Kodeksu Wyborczego głosowanie do organów samorządu terytorialnego zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem ich kadencji. Wyznaczenie daty wyborów, jest kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który robi to po zaciągnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku zbliżających się jesiennych wyborów samorządowych ich termin ustalony został na mocy rozporządzenia z 13 sierpnia 2018 r. Premier zdecydował, że pierwsza tura wyborów odbędzie się 21 października. Druga tura będzie 4 listopada.

Organizacja wyborów nie jest zadaniem łatwym. W przypadku jesiennego głosowania zadanie jest podwójnie trudne, ponieważ pierwszy raz będą stosowane przepisy wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Zawiłości procedury organizacji wyborczej w znacznej mierze wyjaśnia książka „Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia”, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Czego się dowiemy z książki

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich autorzy zapoznają czytelnika z zasadami funkcjonowania podmiotów wyborczych. Czytelnik dowie się tu o zadaniach realizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych. Dodatkowo omówione zostały zmiany w PKW, które wejdą w życie w 2019 r. Ostatnie reformy prawa wyborczego zaowocowały stworzeniem Korpusu Urzędników Wyborczych. Autorzy nie pomijają tego tematu. W pierwszym rozdziale książki czytelnik znajdzie informacje na temat procedury powołania i odwołania urzędników wyborczych oraz ich zadań. Pierwszy rozdział kończy się analizą pozycji ustrojowej Krajowego Biura Wyborczego.

W drugiej części książki czytelnik zostaje wprowadzony w temat zadań organów samorządu terytorialnego w organizacji głosowania. Tu opisane zostały takie zagadnienia jak podział na okręgi wyborcze i obwody głosowania, rejestr wyborców czy obsługa Korpusu Urzędników Wyborczych.

W bardzo praktyczny sposób autorzy zbudowali trzeci rozdział książki – Terminarz wyborczy. W tej części publikacji w sposób chronologiczny autorzy opisali przebieg procedury poprzedzającej głosowanie. Punktem wyjścia jest tu publikowanie przez wojewodów liczby wybieranych radnych (cztery miesiące przed upływem kadencji). Trzecia część książki kończy się analizą procedury przekazania spisu wyborców do przewodniczących obwodowych komisji wyborczych (dzień przed wyborami).

W ostatnim rozdziale również mamy do czynienia z chronologicznym omówieniem procedury wyborczej i zadań organów wyborczych. Punktem wyjścia jest tu dzień przeprowadzenia głosowania. Dalej autorzy opisują obowiązki organów, które trzeba zrealizować po dniu głosowania.

Komu się przyda książka „Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia”?

Książka ma przede wszystkim praktyczny wymiar i z tego powodu będzie przydatna dla tych wszystkich osób, które uczestniczą w procesie organizacji wyborów. Jednocześnie z publikacji mogą korzystać przedstawiciele komitetów wyborczych oraz sami kandydaci uczestniczący w wyborach. Dodatkowo książka może posłużyć jako źródło wiedzy na temat procedury wyborczej np. dla uczniów lub studentów.

Autorzy

Książkę napisali dr Tomasz Gąsior i Grzegorz Gąsior. Pierwszy jest doktorem nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor jest ekspertem w prowadzenia i finansowania kampanii wyborczych, finansowania partii politycznych, oraz kontroli w tym obszarze. Grzegorz Gąsior to z kolei absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert w Krajowym Biurze Wyborczym. Autor jest specjalistą w zakresie podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz w kwestiach przygotowania, organizacji i przeprowadzania wyborów.

 

PLUSY KSIĄŻKI:

  • praktyczny wymiar
  • przejrzysty układ treści
  • wizualnie wyodrębnione sekcje, w których przytoczono najważniejsze informacje oraz zacytowano orzeczenia sądów
  • książka uwzględnia zmiany legislacyjne wprowadzone w ostatnich miesiącach
  • przystępny dla czytelnika język publikacji

MINUSY KSIĄŻKI:

  • brak wzorów dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyborczej

NASZA OCENA: 7 out of 10 stars (7 / 10)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *