Obwody głosowania w referendum lokalnym w Gminie Krasne

 

  • W Gminie Krasne 9 grudnia odbędzie się referendum lokalne.
  • Mieszkańcy będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za połączeniem Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów?”.
  • W celu przeprowadzenia referendum Wójt Gminy Krasne wyznaczył 6 obwodów głosowania.

O przeprowadzeniu referendum lokalnego w Gminie Krasne zdecydował Komisarz Wyborczy w Rzeszowie, który 31 października wydał postanowienie w tej sprawie. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 2 listopada.

Obwody głosowania

Wójt Gminy Krasne 9 listopada wydał obwieszczenie, w którym określił numery, granice i siedziby obwodów głosowania. Mieszkańcy Gminy Krasne 9 grudnia będą mogli zagłosować w 6 obwodach.

Numer obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji ds. referendum
1 Sołectwo Krasne od domu nr 1 do domu nr 579 z rozszerzeniem literowym

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 734

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Sołectwo Krasne od domu nr 580 do końca numeracji Szkoła Podstawowa w Krasnem, 36-007 Krasne 742
3 Sołectwo Malawa od domu nr 1 do domu nr 680 z rozszerzeniem literowym Zespół Szkół w Malawie, Malawa 199A, 36-007 Krasne
4 Sołectwo Malawa od domu nr 681 do końca numeracji Gminne Przedszkole w Malawie, Malawa 199B, 36-007 Krasne

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Sołectwo Strażów od domu nr 1 do końca numeracji Zespół Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270A
6 Sołectwo Palikówka od domu nr 1 do końca numeracji Zespół Szkół w Palikówce, Palikówka 271, 36-073 Strażów

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Już raz mieszkańcy powiedzieli „nie” przyłączeniu do Rzeszowa

W Krasnem już raz mieszkańcy głosowali w sprawie przyłączenia do Rzeszowa. Wtedy – 23 października 2016 r. – około 62% mieszkańców było przeciwne przyłączeniu do Rzeszowa. Frekwencja podczas tego referendum wyniosła 56% co spowodowało, że głosowanie było ważne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *