O referendum w sprawie lotniska w województwie podlaskim ponownie będzie decydował WSA

Działania inicjatorów przeprowadzenia referendum lokalnego w województwie podlaskim w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego są ewenementem w skali kraju. Po pierwsze inicjatywa miałaby zostać przeprowadzone na terenie województwa. Takie referenda przeważnie się nie zdarzają; zazwyczaj referenda lokalne przeprowadzane są w gminach. Wyjątkowość inicjatywy polega również na tym, że nie zdarzyło się jeszcze aby sprawa przeprowadzenia referendum trwała tak długo. Trudno to sobie wyobrazić, ale inicjatorzy referendum rozpoczęli swoje działania jeszcze w 2014 r.

Historia referendum w pigułce

Wszystko rozpoczęło się od tego, że Sejmik Województwa Podlaskiego podejmując decyzję w sprawie wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum przekroczył ustawowy termin w jakim taka decyzja powinna zapaść (30 dni od daty złożenia wniosku). Działanie radnych sejmiku zaskarżone zostało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sad uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie i referendum nie powinno być przeprowadzane. Naczelny Sąd Administracyjny, który zajmował się sprawą w II instancji nie zgodził się z WSA wskazując, że sąd powinien ponownie zająć się sprawą uwzględniając wytyczne NSA. Ostatecznie WSA w Białymstoku po ponownym rozpatrzeniu sprawy uznał, że referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego nie może być przeprowadzone. Orzeczenie to zostało zaskarżone przez inicjatorów referendum i ponownie trawiło do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny w lutym 2016 r. uznał, że WSA błędnie rozstrzygnął sprawę i nakazał ponownie rozpatrzenie sprawy. Rozprawa przed WSA w tej kwestii została wyznaczona na 18 maja 2016 r.

Na czym polega problem z podlaskim referendum?

Aktualnie spór toczy się wokół tego czy w referendum (w tym wypadku wojewódzkim) mogą być rozstrzygane takie kwestie jak budowa lotniska regionalnego. WSA analizując sprawę stwierdził, że referendum ma charakter opiniotwórczy i nie można na jego podstawie nakazać organom województwa przystąpienia do realizacji inwestycji w postaci budowy lotniska. WSA dodatkowo wskazał, że wydawanie decyzji o lokalizacji lotnisk należy do kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego co dodatkowo ma sprawiać, że referendum nie może być przeprowadzone. W odpowiedzi na te argumenty NSA uznał, że referendum potraktowane jako opiniodawcze nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z polskim prawem.

Ograny województwa kontra mieszkańcy

Na sprawę istoty podlaskiego referendum należy spojrzeć inaczej. Błędem jest rozdzielanie kompetencji mieszkańców do podejmowania decyzji w danej sprawie z kompetencjami organów samorządu województwa. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 5) stanowi, że mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa. Oznacza to, że niezależnie od tego w jakiej formie podejmowana jest decyzja (czy przez referendum czy za pośrednictwem organów) to i tak każdorazowo jest to decyzja mieszkańców województwa. Skoro organy samorządu województwa mogłyby własnymi decyzjami doprowadzić do budowy lotniska to tym samym decyzja ta może zapaść w referendum. Za każdym razem będzie to przecież decyzja mieszkańców.

You May Also Like

One thought on “O referendum w sprawie lotniska w województwie podlaskim ponownie będzie decydował WSA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *