O referendum w Przemyślu będzie decydował Wojewódzki Sąd Administracyjny

Inicjatywa z Przemyśla, której przedmiotem ma być likwidacja straży miejskiej trwa już od kilku miesięcy. Formalnie rozpoczęła się gdy inicjatorzy referendum powiadomili o zamiarze jego przeprowadzenia Prezydenta Przemyśla. Było to 25 lipca 2014 r. Inicjatorzy po zebraniu podpisów mieszkańców złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum władzom miejskim. Ostatecznie Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 186/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Przemyślu. Jako powód odrzucenia wniosku mieszkańców wskazano zebranie niewystarczającej liczby podpisów osób popierających inicjatywę. Nie zgodził się z tym inicjator referendum, który złożył skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. WSA, uznając, że skarga powinna być złożona za pośrednictwem Rady Miejskiej przekazał ją do Magistratu. Ostatecznie w dniu 9 stycznia br. zostanie przeprowadzona rozprawa.

Inicjatorzy zebrali za mało podpisów?
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej z Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Przemyślu nie mógł być on przyjęty przez to, że inicjatorom nie udało się zebrać poparcia wystarczającej liczby mieszkańców. Z uzasadnienia uchwały wynika, że inicjatorzy zobligowani byli do zebrania 5207 podpisów. Niestety z przekazanych do weryfikacji 6156 podpisów nie uwzględniono 1415 podpisów. Ostatecznie za prawidłowo złożone uznano 4741 podpisów.

Zamieszanie ze składaniem skargi
Inicjator referendum nie zgodził się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Przemyślu. Argumentując to wskazywał przede wszystkim na nieprawidłowości jakie, jego zdaniem, zaistniały podczas rozpatrywania wniosku o przeprowadzenie referendum. Wniosek (w tym podpisy) weryfikowany był bezpośrednio przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Przemyślu co miało byś sprzeczne z ustawą o referendum lokalnym. Jednocześnie inicjator wskazał, że nie brał udziału w tych pracach.
Problemem stała się również kwestia sposobu doręczenia skargi do sądu. Inicjator skargę przekazał bezpośrednio do WSA w Rzeszowie. Ten ostatni uznał, że skarga powinna być złożona za pośrednictwem Rady Miejskiej w Przemyślu i odesłał ją do Magistratu. Sprawa jest tu o tyle poważna, że może się wiązać z uznaniem, że skarga inicjatorów zostanie uznana za złożoną po terminie.

Stanowisko Rady Miejskiej
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Przemyślu w piśmie z 19 grudnia 2014 r. skierowanym do WSA w Rzeszowie uznała, że skarga inicjatora na uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum zostało wniesiona po ustawowym terminie. Jednocześnie w piśmie wskazano, że wszystkie prace związane z wnioskiem mieszkańców zostały przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa.
Ostatecznie sprawa zostanie rozstrzygnięta przez WSA w Rzeszowie. Sąd wyznaczył rozprawę na 9 stycznia 2015 r., na godzinę 9.20.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *