O nas

MISJA PORTALU
Podstawowym celem funkcjonowania portalu referendumlokalne.pl jest informowanie jak najszerszego grona czytelników o najważniejszych aspektach przeprowadzania inicjatywy referendalnej. Redakcja portalu referendumlokalne.pl w praktycznym wymiarze koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu czytelnikom informacji na temat inicjatyw referendalnych, jakie odbywają się na terenie kraju, jak również innych wydarzeń, które z tym się wiążą. Portal ma również aspiracje aby stać się centrum wiedzy na temat procesu referendalnego. To ostatnie zadanie realizowane jest poprzez umieszczenie na portalu szczegółowych opisów procedury oraz udostępnienie czytelnikom gotowych wzorów dokumentów wykorzystywanych przy organizacji referendów lokalnych.

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA
Zespół portalu referendumlokalne.pl proponuje konsultacje w zakresie przeprowadzania inicjatyw referendalnych. Wszystkich chętnych chcących skorzystać z pomocy redakcji portalu, prosimy o kierowanie pytań na adres poczty e-mail redakcja@referendumlokalne.pl lub pod numer telefonu: 605-690-753 (każdego dnia po godzinie 16.00).

REDAKCJA
W oparciu o postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział I Cywilny z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt I Ns. Rej. Pr. 126/14) czasopismo referendumlokalne.pl zostało zarejestrowane i wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3269
Czasopismo referendumlokalne.pl ukazuje się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.referendumlokalne.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Zakrzewski
Adres redakcji: ul. Wierzbowa 5/13, 61-853 Poznań
Adres e-mail redakcji: redakcja@referendumlokalne.pl
Wydawca: Tomasz Zakrzewski
Adres wydawcy: ul. Wierzbowa 5/13, 61-853 Poznań