Nieudane święto demokracji. Referendum w podlaskim nieważne

  • 15 stycznia 2017 r. na terenie województwa podlaskiego przeprowadzono referendum w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego.
  • Frekwencja w głosowaniu wyniosła 12,96%
  • Głosowanie jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Z oficjalnych wyników referendum w województwie podlaskim wynika, że do urn poszło 12.96% uprawnionych mieszkańców. Tym samym nie został przekroczony próg ważności referendum, który wynosił 30%.

Wyniki głosowania

Z treści protokołu Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum w Białymstoku z 16 stycznia 2017 r. (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 17 stycznia 2017 r.) wynika, że uprawnionych do udziału w głosowaniu było 952702 mieszkańców Podlasia. Tymczasem w głosowaniu wzięło udział 123410 osób. Dało to frekwencję na poziomie 12,96%. Oznacza to, że podlaskie referendum lokalne w sprawie budowy lotniska regionalnego jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Mimo, że referendum jest nieważne to bardzo interesujący jest wynik samego głosowania. Spośród osób uczestniczących w referendum aż 96% opowiedziało się za potrzebą budowy lotniska regionalnego na Podlasiu.

Różne zainteresowanie głosowaniem

Z analizy szczegółowych danych wynika, że referendum cieszyło się różnym zainteresowaniem w różnych częściach regionu.  Tego najbardziej obawiali się sami inicjatorzy głosowania. Jeszcze przed referendum zwracali oni uwagę, że mają świadomość, że to właśnie w stolicy regiony będzie najwyższa frekwencja. Jednocześnie pomysłodawcy wskazywali, że w częściach województwa, które czuja mniejszy związek z Białymstokiem frekwencja może być bardzo niska. Jako przykład podawano tu Łomżę. Obawy pomysłodawców referendum się potwierdziły.

Jak doszło do referendum?

Podlaskie głosowanie było bezpośrednim skutkiem decyzji Komisarza Wyborczego w Białymstoku, który 5 grudnia 2016 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Dokument ten był z kolei wynikiem zapadłego 29 listopada 2016 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd uznał, że nie ma przeszkód do zorganizowania głosowania referendalnego. Wyrok NSA kończył trwającą prawie dwa lata walkę inicjatorów referendum o przeprowadzenie głosowania.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *