Ministerstwo Gospodarki wycofuje się z inwestycji w Różanie. A co z referendum?

W Różanie grupa mieszkańców wystąpiła przeciwko lokalizowaniu na terenie gminy składowiska odpadów promieniotwórczych. W wyniku tej inicjatywy Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego.

Gmina Różan położona nad Narwią (woj. mazowieckie) słynie nie tylko z pięknych krajobrazów. Na terenie miejscowości usytuowane jest jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (składowisko powierzchniowe przeznaczone do ostatecznego składowania krótkożyciowych i średnioaktywnych odpadów). Składowisko zostało oddane do użytku w latach 60-tych ubiegłego wieku i dlatego w Ministerstwie Gospodarki zaczęto rozważać budowę nowego obiektu do przechowywania odpadów promieniotwórczych.

Nowe składowisko w Różanie. Sprzeciw mieszkańców
Ministerstwo Gospodarki przystępując do realizowania zadania „Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazanie optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko i średnioaktywnych” jako jedną z ewentualnych lokalizacji składowiska wybrało Gminę Różan. Taka decyzja nie spotkała się z przychylnością mieszkańców.
Nie czekając na rozwój wydarzeń postanowili oni rozpocząć procedurę inicjowania referendum lokalnego, którego przedmiotem miało być wypowiedzenie się mieszkańców w sprawie lokalizacji na terenie gminy składowiska. W skład inicjatora referendum (grupy mieszkańców) weszło 25 osób, które za swojego pełnomocnika wybrały Pawła Reszko.

Rada Miejska w Różanie zarządziła referendum
Formalnie inicjatywa przeprowadzenia referendum rozpoczęta została pod koniec marca br. kiedy to inicjatorzy o swoich działaniach powiadomili Burmistrza Miasta i Gminy Różan. Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum został złożony w Urzędzie Miejskim już 7 maja 2015 r. Razem z nim złożono 153 karty zawierające 1254 podpisy mieszkańców opowiadających się za przeprowadzeniem referendum. Stanowiło to ponad 30% liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Gminna komisja powołana do sprawdzenia poprawności wniosku mieszkańców uznała, że spełnia on wymogi wynikające z przepisów prawa. Ostatecznie na mocy uchwały nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 maja 2015 r. zostało zarządzone referendum; termin głosowania wyznaczono na dzień 23 sierpnia 2015 r. Zgodnie treścią uchwały mieszkańcom zostanie zadane pytanie: „Czy jesteś za lokalizacją nowego składowiska odpadów promieniotwórczych na terenie Gminy Różan?”

Ministerstwo wycofało się z inwestycji
Już po rozpoczęciu działań inicjatorów do władz miejskich w Różanie trafiło pismo z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, w którym stwierdzono, że resort rezygnuje z przeprowadzenia badań na terenie gminy i brania jej pod uwagę w poszukiwaniu miejsca na lokalizację nowego składowiska. Ta niespodziewana decyzja ministerstwa spowodowała, że w lokalnych mediach pojawiły się pytania o sensowność przeprowadzenia referendum. Jako argument przeciw głosowaniu wskazano również na jego koszty, które według różnych źródeł szacowane są na kwotę kilkunastu tysięcy złotych.

Czy decyzja Ministerstwa Gospodarki jest ostateczna?
To podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać analizując sensowność przeprowadzenia głosowania. Niestety, tak jak niespodziewanie ministerstwo zrezygnowało z lokalizowania składowiska odpadów w Różanie, tak samo nieoczekiwanie może za kilka tygodni, miesięcy czy lat do tego pomysłu wrócić. W tym wypadku należy zgodzić się z opinią pełnomocnika inicjatorów referendum, Pawłem Reszko, który twierdzi że ministerstwo za jakiś czas może ponownie wybrać Różan jako miejsce lokalizacji składowiska.

Referendum daje pewność
Wydaje się, że mieszkańcy Gminy Różan nie powinni sugerować się decyzją resortu gospodarki. Przeprowadzenie referendum w sprawie lokalizacji składowiska spowoduje, że podjęta decyzja (przy uzyskaniu wystarczającej frekwencji) będzie wiążącą dla władz. Jednocześnie nie zostanie zniweczony wysiłek podjęty przez inicjatorów referendum. Co do kosztów głosowania; demokracja niestety wymaga określonych wydatków.

Co dzieje się z uchwałą?
Aktualnie uchwała Rady Miejskiej została przekazana do wojewody celem kontroli. Jeśli organ ten nie stwierdzi uchybień inicjatorzy referendum będą mogli przystąpić do aktywnej kampanii referendalnej. Samo głosowanie odbyć się ma 23 sierpnia 2015 r. pomiędzy godziną 7.00 a 21.00.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *