Mieszkańcy Jasła zadecydują w referendum czy chcą likwidacji straży miejskiej

Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym jeszcze przez okres kilku miesięcy mieszkańcy gmin (miast) nie mają możliwości inicjowania procedury przeprowadzania referendów w sprawie odwołania organów gmin (wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz rad gmin i miast). Nie ma za to żadnych ograniczeń co do organizowania tzw. referendów merytorycznych. W tej grupie mieszczą się głosowania co do sposobu rozstrzygania spraw dotyczących danej wspólnoty, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów jednostki oraz w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę. Jedną z popularniejszych w ostatnim czasie spraw, która staje się przedmiotem referendów merytorycznych jest kwestia likwidacji straży gminnych lub miejskich. Na tego typu inicjatywę zdecydowali się mieszkańcy Jasła (woj. podkarpackie). Inicjatorem glosowania była grupa mieszkańców. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaśle z 15 grudnia 2014 r. termin referendum został ustalony na 8 lutego 2015 r.

Działacze Kongresu Nowej Prawicy zainicjowali procedurę

Jeśli prowadzone byłyby szczegółowe statystyki zaangażowania partii politycznych w organizowanie referendów lokalnych to z cała pewnością Kongres Nowej Prawicy byłby jednym z liderów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że partia ta „wyspecjalizowała” się w referendach w sprawie likwidacji straży gminnych lub miejskich.

Inicjatywa w Jaśle to właśnie skutek działań KNP. Wniosek w sprawie przeprowadzenia wpłynął do magistratu w listopadzie ubiegłego roku. Komisja powołana do zbadania wniosku uznała, że spełnia on wymogi ustawowe. Inicjatorowi udało się zebrać 3162 ważnych podpisów co spełniało wymóg uzyskania poparcia 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Jako powody referendum jego inicjator wskazał przerost zatrudnienia w miejskiej formacji oraz wykorzystywanie fotoradaru jedynie jako źródła dochodów budżetu miasta.

Radni nie byli jednomyślni

Po spełnieniu wszystkich wymagań proceduralnych wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum ostatecznie trafił pod obrady Rady Miejskiej Jasła. Stało się to na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r.

Dyskusja na posiedzeniu rady skupia się przede wszystkim na wymianie argumentów „za” lub „przeciw” likwidacji straży miejskiej. Radni przychylni dalszemu istnieniu formacji wskazywali, że to ona odpowiada na terenie miasta za bezpieczeństwo. Jednocześnie podkreślano, że ewentualna likwidacja straży będzie przyczyną zwolnienia blisko 30 pracowników. Na sesji obecny był również Ryszard Mastej, komendant Straży Miejskiej w Jaśle. W swoim wystąpieniu wskazywał on na te obszary działania straży, które przynoszą wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.

Ostatecznie w głosowaniu nad uchwałą o przeprowadzeniu referendum głosowało 21 radnych. „Za” było 11 radnych, „przeciw” 8 a 2 wstrzymało się od głosu. Termin referendum został ustalony na 8 lutego 2015 r.

Czy referendum będzie ważne?

Statystyki w tym wymiarze niestety nie są przychylne dla inicjatorów referendum. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Posiłkując się danymi z ostatnich wyborów samorządowych w Jaśle jest około 30400 uprawnionych do głosowania. Wynika z tego, że aby referendum było ważne do urn musi się wybrać około 9200 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Może to być wynik nieosiągalny z uwagi choćby na fakt, że podczas ostatnich wyborów samorządowych, w drugiej turze wyborów Burmistrza Miasta Jasła wzięło udział tylko 2 tysiące więcej wyborców. Uzyskany wynik referendum będzie również świadczył o zaangażowaniu samego inicjatora w przekonanie mieszkańców do samej inicjatywy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *