Lokalizacja turbin wiatrowych jako przedmiot referendów lokalnych

W każdej z kadencji władz samorządu terytorialnego można wskazać przedmioty referendów lokalnych, które na terenie całego kraju najczęściej poddawane są głosowaniu. W kadencji 2010 – 2014 tematem takim jest lokalizowanie elektrowni wiatrowych. W tego typu inicjatywach mieszkańcy odpowiadają czy zgadzają się na zlokalizowanie tego typu inwestycji na terenie swojej gminy. Inicjatywy referendalne w podanym przedmiocie zostały już przeprowadzone między innymi w gminach Stepnica (woj. zachodniopomorskie), Lipno (woj. wielkopolskie), Chąśno (woj. łódzkie). Szczególny przypadek miał miejsce na terenie gminy Gołcza (woj. małopolskie); w najbliższym czasie odbędzie się tam już drugie referendum w sprawie wiatraków.

Lokalizacja elektrowni wiatrowych wiąże się wielokrotnie z protestami lokalnych środowisk. Mieszkańcy, których domostwa mają sąsiadować z planowanymi turbinami częstokroć podnoszą argumenty o szkodliwości tego typu inwestycji na zdrowie. Niepożądane skutki zdrowotne mają przede wszystkim wynikać z emitowania przez wiatraki hałasu oraz bardzo niskich dźwięków (infradźwięków). Przeciwnicy elektrowni wiatrowych zwracają również uwagę na to, że montaż tego typu budowli w sposób nieodwracalny zmienia krajobraz, co może uniemożliwiać rozwój danych terenów np. w takich obszarach jak turystyka. Oponenci turbin wskazują również na to, wartość nieruchomości sąsiadujących z tego typu inwestycjami znacznie spada.

Osoby promujące budowę elektrowni wiatrowych wskazują głównie na dwa zysków. Po pierwsze tego tupu inwestycje są wyrazem przemian w dziedzinie pozyskiwania energii i przechodzenia w stronę paliw odnawialnych. Drugi argument związany jest z bezpośrednimi profitami płynącymi dla społeczności lokalnych. Elektrownie wiatrowe już po ich wybudowaniu są wydatnym źródłem podatków wpływających do budżetów gmin. Inwestycje w turbiny mogą się również stać źródłem nowych miejsc pracy, które na terenach wiejskich są szczególnie pożądane.

Analizując wyniki referendów gminnych w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych, nie można doszukać się jakiegoś dominującego trendu. Referendum w sprawie wiatraków w gminie Stepnica było nieważne, ponieważ do urn poszło 23,8% uprawnionych. Podobnie było w Chąśnie, gdzie frekwencja wyniosła 16.96%. W przypadku referendum w Lipnie mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko lokalizacji na terenie ich gminy elektrowni wiatrowych; frekwencja w tym wypadku wynosiła ok. 38 %.

Specyficzna sytuacja została zanotowana gminie Gołcza. W kwietniu 2013 r. odbyło się tam referendum w sprawie lokalizacji turbin, w którym mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw w tym przedmiocie. Po roku jedno ze stowarzyszeń działających na terenie gminy doprowadziło do zorganizowania ponownego referendum. Przedmiotowa inicjatywa odbędzie się w najbliższych tygodniach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *