Kukiz15 chce referendów lokalnych bez progów frekwencji

 

  • Do Sejmu RP trafił projekt zmian w ustawie o referendum lokalnym.
  • Wnioskodawcami są posłowie Kukiz15.
  • Projekt zakłada miedzy innymi likwidację progu ważności referendum lokalnego.

Klub Kukiz15 31 stycznia 2018 r. złożył w Sejmie RP swój projekt zmian w ustawie o referendum lokalnym. Przedstawicielem wnioskodawców został poseł Jarosław Sachajko.

Referenda bez progu

Najważniejsza zmiana jaka została zaproponowana w projekcie to likwidacja progów ważności referendów lokalnych. Aktualnie to właśnie frekwencja podczas referendów lokalnych jest największym problemem z jakim zderzają się inicjatorzy głosowań. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami mamy dwa progi ważności głosowania referendalnego. W referendach odwoławczych próg jest elastyczny i wynosi 3/5 osób, które brały w wyborze odwoływanego organu. Inaczej jest w referendach merytorycznych. Tam próg jest stały i wynosi 30%.

Komisja Wenecka za likwidacją progów frekwencji

Likwidacja progu frekwencji jest w pełni zgodna z wytycznymi jakie opracowała Komisja Wenecka dla głosowań referendalnych. Zdaniem Komisji ustalanie progów jest niewłaściwe ponieważ po jednej stronie głosowania referendalnego sumuje głosy osób, które nie głosowały z osobami głosującymi przeciwko. W polskiej praktyce referendalnej ta właśnie negatywna cecha progów jest nagminnie wykorzystywana. Standardem stało się już, że przeciwnicy pomysłu głosowanego w referendum nawołują do bojkotu samego udziału w plebiscycie.

Inne propozycje

W projekcie Kukuz15 znalazły się również inne propozycje:

  • zmniejszenie liczby podpisów pod wnioskiem referendalnym (w gminach i powiatach z 10% do 5% a w województwach z 5% do 2,5%);
  • wydłużenie czasu na zbieranie podpisów z 60 dni do 6 miesięcy;
  • wydłużenie czasu na sporządzenie skarg do sądów administracyjnych z 14 dni do 30 dni;
  • ustawowe dopuszczenie możliwości przeprowadzania referendów lokalnych z innymi wyborami.

Historia proponowanych zmian

Część z propozycji przedstawionych przez Kukiz15 ma już swoja długą historię. Przykładowo pomysł likwidacji progu frekwencji był już szeroko dyskutowany podczas kampanii „Obywatele Decydują” zorganizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich. Niestety część propozycji, które zostały wtedy wypracowane w projekcie Kukiz15 nie zostały uwzględnione.

You May Also Like

2 thoughts on “Kukiz15 chce referendów lokalnych bez progów frekwencji

  1. To jest krok we właściwym kierunku. Dodałbym tylko, że referendum powinno odbyć się na żądanie obywateli uprawnionych do głosowania, a nie na ich wniosek. Należałoby przy tym rozróżnić inicjatywę ludową i referendum na temat uchwały jednostki samorządu terytorialnego.

    1. Zobaczymy jak będą się toczyć prace nad tą propozycją w parlamencie. Jedno jest pewne, bez poparcia PiS projekt skazany jest na porażkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *