Krasne drugi raz powiedziało „nie” przyłączeniu do Rzeszowa

 

  • Wczoraj w Gminie Krasne odbyło się referendum lokalne.
  • W głosowaniu mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za połączeniem Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów?”.
  • Większość mieszkańców nie chce przyłączenia do Rzeszowa. Ta decyzja jest ważna, ponieważ do urn udało się więcej niż 30% uprawnionych mieszkańców gminy.

W celu przeprowadzenia referendum Gmina Krasne została podzielona na 6 obwodów głosowania. W każdym z nich uprawnieni mieszkańcy mogli głosować od 7.00 do 21.00.

Wysoka frekwencja

Do udziału w referendum w Krasnem uprawnionych było 8906 mieszkańców. Łącznie w lokalach wyborczych pojawiło się 3205 osób. Dało to frekwencję na poziomie 36%. Taka frekwencja z kolei sprawiła, że referendum jest ważne, ponieważ zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie gminne jest ważne jeśli weźmie w nim udział przynajmniej 30% uprawnionych.

„Nie” dla Rzeszowa

Po zliczeniu głosów z wszystkich obwodów głosowania Gminna Komisja do spraw Referendum w Krasnem ustaliła, że oddano 3194 ważne głosy. Z tego 1714 osób (53,66%) zagłosowało, że nie chcą połączenia Gminy Krasne z Rzeszowem. Przeciwnie głosowało 1480 mieszkańców (46,34 %).

Drugie głosowanie

Niedzielne referendum w Krasnem było drugim w sprawie przyłączenia do Rzeszowa. Wcześniej – 23 października 2016 r. – mieszkańcy również powiedzieli „nie” pomysłowi przyłączenia ich gminy do Rzeszowa. Przez dwa lata dużo się jednak zmieniło. W pierwszym referendum wzięło udział aż 56% mieszkańców. W porównaniu do wczorajszego głosowania frekwencja spadła o 20%. Wyraźne zmiany zastąpiły w stosunku mieszkańców do pomysłu połączenia gminy z Rzeszowem. W referendum z 2016 r. przeciwko głosowało 62%. Oznacza to, że przez 2 lata zmniejszyła się liczba przeciwników połączenia o prawie 10%.

Czy będzie trzecie referendum?

Dynamika zmian w zakresie poparcia dla połączenia Krasnego i Rzeszowa jest widoczna. Zapewne dostrzegają to również zwolennicy połączenia gminy i miasta. W tej sytuacji może się okazać, że w niedługim czasie ponownie w Gminie Krasne zostanie rozpisane referendum. Czy głosowanie w krótkich odstępach czasu w tych samych sprawach jest dozwolone? Tak. Ustawa o referendum lokalnym w przypadku referendów merytorycznych nie ustanawia okresów, w których nie można głosować w sprawie, w której już wcześniej głosowano.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *