Komisarz Wyborczy w Olsztynie odrzuca wniosek o referendum w Kozłowie. Czy słusznie?

 

  • Komisarz Wyborczy w Olsztynie 26 marca 2020 r. wydał postanowienie w sprawie referendum w Gminie Kozłowo (woj. warmińsko-mazurskie).
  • Zdaniem komisarza wniosek musiał zostać odrzucony bo inicjatorzy nie ogłosili swojej inicjatywy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
  • Opinia komisarza może być błędna.
  • Inicjatorzy mogli popełnić inne uchybienia, które mogą skutkować tym, że ich wniosek powinien zostać odrzucony.

Mieszkańcy Kozłowa 13 marca 2020 r. złożyli do Komisarza Wyborczego w Olsztynie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Kozłowo oraz Rady Gminy w Kozłowie przed upływem kadencji. W czwartek 26 marca 2020 r. komisarz zdecydował, że wniosek powinien zostać odrzucony, ponieważ inicjatorzy źle ogłosili informacje o referendum.

Tylko w sposób zwyczajowo przyjęty

W ustawie o referendum lokalnym jest mowa, że ogłoszenie o przedmiocie referendum należy upublicznić „w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie”. Komisarz uznał, ze w Gminie Kozłowo powinno to nastąpić poprzez ogłoszenie na Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy oraz na gminnych tablicach ogłoszeń. Inicjator w tych miejscach nie miał swoich ogłoszeń. Robił to poprzez Facebooka. Komisarz w tej sytuacji uznał, że inicjator nie spełnił wymogów ustawy i dlatego odrzucił wniosek. Problem w tym, że sądy już zajmowały się analizą podobnych spraw. Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków (sygn. akt II OSK 2925/15) uznał, że ogłoszenie informacji na Facebooku w dzisiejszych czasach spełnia wymogów ustawy.

Błędy w kartach z podpisami

Z uzasadnienia Komisarza wynika, że w treści kart, na których były zbierane podpisy są błędy. Brakuje danych inicjatora referendum i rubryki z datą z jaką dana osoba udzielała poparcia. To bardzo poważne uchybienia. Niestety w uzasadnieniu Komisarz temu zagadnieniu praktycznie nie poświęca miejsca. I to jest błąd. Ta kwestia jest poważniejsza niż domniemane błędy inicjatora w ogłoszeniu informacji o referendum.

Inicjator może złożyć skargę

W ciągu 14 dni od otrzymania postanowienia o odrzuceniu referendum inicjator może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Z uwagi na treść postanowienia taka skarga powinna zostać sporządzona. Warto aby sąd przeanalizował sprawę. Czy sprawi to, że referendum w Kozłowie zostanie rozpisane? Nie wiadomo. O tyle o ile sprawa sposobu ogłoszenia informacji o referendum może być rozstrzygnięta na korzyść inicjatora to problem z błędami w kartach może okazać się bardzo poważny.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *