Komisarz Wyborczy nie chce referendum w Słubicach. Będzie odwołanie?

 • Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim 21 grudnia 2016 r. postanowił, że nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Słubickiego.
 • Komisarz uznał, że inicjatorzy referendum zebrali zbyt małą liczbę podpisów.
 • Robert Tomczak – pełnomocnik inicjatorów referendum – uważa, że Komisarz odrzucił za dużo podpisów.
 • Z tej przyczyny postanowienie komisarza ma być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Na początku października 2016 r. grupa mieszkańców powiatu słubickiego (lubuskie) rozpoczęła staranie o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu. Po zebraniu podpisów 30 listopada 2016 r. pełnomocnik inicjatora referendum Robert Tomczak złożył do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim wniosek o przeprowadzenie referendum. Do wniosku załączono podpisy mieszkańców popierających inicjatywę. Po analizie wniosku Komisarz uznał, że inicjatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów aby referendum mogło zostać rozpisane.

Jakie są liczby

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z 21 grudnia 2016 r. wskazał, że aby ustawowe wymogi były zrealizowane inicjatorzy musieli zebrać 3692 prawidłowych podpisów. Tymczasem, według Komisarza, inicjatorzy referendum zebrali łącznie 3410 podpisów, czyli o 282 podpisy mniej niż wymagane. Jednocześnie Komisarz uznał, że z dostarczonych przez inicjatorów 4201 podpisów poparcia, 791 podpisów nie było prawidłowe.

Błędy wykryte przez Komisarza

Komisarz w swoim postanowieniu szczegółowo opisał przyczyny, z powodu których odrzucił 791 podpisów. I tak, w opinii Komisarza, nie uznano podpisów z następujących powodów:

 • błędnie podanych (lub niepodanych w ogóle) numerów PESEL – 281;
 • braku prawa wybierania (osoby niefigurujące w rejestrach wyborców w gminach z powiatu słubickiego) – 208;
 • błędnie podanego nazwiska lub imienia – 90;
 • błędnie podanego adresu (brak nazwy miejscowości, numeru domu, numeru mieszkania) – 89;
 • udzielenia swojego poparcia kilkukrotnie przez te same osoby – 85;
 • błędnie podanej daty udzielenia poparcia – 58;
 • braku podpisu – 5;
 • udzielenia poparcia przez osobę niepełnoletnią – 1;
 • wpisania poparcia przez osobę zmarłą -1.

I co dalej?

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym inicjatorzy mogą się odwołać od postanowienia Komisarza Wyborczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Mają na to 14 dni. W opinii Roberta Tomczaka – pełnomocnika inicjatorów referendum – Komisarz Wyborczy odrzucił zbyt dużą liczbę podpisów i dlatego inicjatorzy planują skarżyć postanowienie z 21 grudnia 2016 r. do WSA. Mimo, że inicjatorzy chcą się w najbliższych dniach zapoznać ze szczegółami decyzji Komisarza to jednak nie powinno to zmienić ich stanowiska.

Dalsza procedura

Po skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skład orzekający będzie miał 14 dni na jej rozpatrzenie. Jeśli się okaże, że któraś ze stron nie będzie zadowolona z rozstrzygnięcia WSA to będzie mogła odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przyczyny planowanego referendum

Inicjatorzy mówią, że planowane referendum jest uzasadnione tym, że rada powiatu słubickiego w aktualnej konfiguracji nie jest w stanie dobrze realizować swoich ustawowych zadań. Inicjatorzy zarzucają radzie:

 • brak wiedzy na temat przepisów prawa dotyczących samorządu powiatowego;
 • niepodjęcie w ustawowym terminie uchwały budżetowej;
 • zadłużanie powiatu;
 • absencję radnych podczas obrad;
 • zgodę rady powiatu na sprzedaż boiska Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach.

Jeśli dojdzie do referendum to najważniejsza będzie frekwencja

Tak jak w przypadku odwołania organów gmin i miast również do ważności referendów w sprawie odwołania rady powiatu jest potrzebne uzyskanie odpowiedniej frekwencji. Żeby głosowanie było ważne do urn musi pójść przynajmniej 3/5 liczby mieszkańców, która brała udział w wyborach rady powiatu.

W wyborach samorządowych w 2014 r. na 37 096 uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu słubickiego zagłosowało 18 564 osób. Dało to frekwencje na poziomie 50,04%. Żeby ewentualne referendum w sprawie odwołania rady powiatu słubickiego było ważne zagłosować musi przynajmniej 11 139 uprawnionych mieszkańców (około 30% ogółu).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *