Kolejne nieważne referendum. Wójt Orchowa zostaje

 • W niedzielę 27 listopada 2016 r. w Orchowie (woj. wielkopolskie) przeprowadzono referendum lokalne w sprawie odwołania wójta Jacka Misztala.
 • Żeby głosowanie było ważne do urn musiało pójść około 35% mieszkańców.
 • Frekwencja wyniosła jedynie 9,89% i tym samym referendum w Orchowie jest nieważne.
 • Spośród głosujących 288 mieszkańców opowiedziało się za odwołaniem Jacka Misztala z zajmowanej funkcji wójta gminy Orchowo, a 16 było temu przeciw.

 

Znane już są wyniki wczorajszego (27 listopada 2016 r.) referendum odwoławczego w gminie Orchowo (woj. wielkopolskie), podczas którego społeczność lokalna decydowała czy pozostawić na stanowisko dotychczasowego wójta Jacka Misztala. Niestety, tak jak w większości przypadków, również w Orchowie zawiodła frekwencja. Do urn poszło niecałe 10% uprawnionych mieszkańców. Było to zbyt mało aby głosowanie uznać za ważne.

Wyniki

O warunkach ważności referendum lokalnego odwoławczego stanowi ustawa o referendum lokalnym, zgodnie z którą referendum jest ważne jeśli do głosowania pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. Mając na uwadze, że w II turze wyborów w 2014 r. w Orchowie do urn poszło 1839 uprawnionych mieszkańców (58.66% ogółu) to aby referendum było ważne zagłosować musiało około 1105 mieszkańców (35% ogółu). Tymczasem frekwencja w głosowaniu wyniosła jedynie 9,89%. Z tego 288 mieszkańców opowiedziało się za odwołaniem Jacka Misztala z zajmowanej funkcji wójta gminy Orchowo, a 16 było temu przeciw.

Historia referendum

Grupa osób niezadowolonych z dotychczasowego sposobu zarządzania gminą Orchowo 8 sierpnia 2016 r. powiadomiła wójta gminy o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego odwoławczego. Od tego dnia inicjatorzy referendum w ciągu 60 dni musieli zebrać podpisy ponad 300 mieszkańców popierających pomysł głosowania odwoławczego. Zadanie to udało się zrealizować. Ostatecznie 28 września 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Koninie wpłynął wniosek pełnomocnika grupy inicjatywnej o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania wójta gminy Orchowo przed upływem kadencji. Po analizie wniosku Komisarz Wyborczy w Koninie 10 października 2016 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Na datę referendum wybrano 27 listopada 2016 r.

Przyczyny referendum

Z informacji rozpowszechnianych przez inicjatorów referendum za pomocą portali społecznościowych wynikało, że zarzucali oni wójtowi Misztalowi między innymi:

 • nieumiejętne wykorzystywanie władzy, która została mu przekazana na okres jego kadencji;
 • lekceważenie problemów mieszkańców gminy oraz brak działań w celu ich eliminacji,
 • niewypełnianie woli społeczeństwa wyrażonej w poprzednich referendach,
 • prywatną walkę z rodzicami społeczności gminy,
 • chęć umieszczania swoich protegowanych na podległych stanowiskach,
 • wymuszanie na radzie gminy podejmowania przychylnych sobie decyzji,
 • brak zgody na dofinansowanie szpitala w  Słupcy,
 • niewykonywanie uchwał rady gminy w terminie,
 • duże wydatki na delegacje pracowników przy jednoczesnym braku inwestycji,
 • zastraszanie podległych pracowników,
 • nepotyzm.

Słabe statystyki

Łącznie z referendum w Orchowie w kadencji 2014-2018 na terenie kraju przeprowadzone zostało 31 referendów lokalnych odwoławczych. Z tego tylko 3 głosowania były ważne: w Sulmierzyce (woj. wielkopolskie), Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie) i Chrzanowie (woj. małopolskie).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *