Kłopoty finansowe powiatu tucholskiego przyczyną referendum lokalnego

Referenda lokalne to instrument demokracji bezpośredniej, który jeżeli jest już stosowany to zazwyczaj na płaszczyźnie samorządów gminnych. Znacznie rzadsze są sytuacje kiedy z instytucji referendum zamierzają skorzystać członkowie wspólnot powiatowych czy wojewódzkich. Przedstawioną zależność trzeba tłumaczyć tym, że referendum powiatowe czy wojewódzkie jest trudniej zorganizować. Po pierwsze trzeba uzyskać poparcie 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu lub 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Po drugie uzyskanie w ewentualnym głosowaniu referendalnym minimalnej frekwencji (30%) może okazać się zadaniem niewykonalnym. W takich okolicznościach inicjatywy powiatowe i wojewódzkie zasługują na szczególna uwagę. Istnieje szansa, że z tą pierwszą z nich będziemy mieli do czynienia w powiecie tucholskim (woj. kujawsko-pomorskie). Lokalni działacze planują przeprowadzenie referendum, którego przedmiotem ma być fatalna sytuacja finansowa powiatu.

Powiat tucholski i jego długi
Powiat tucholski znajduje się w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. W powiecie zamieszkuje około 48 tys. osób. Siedzibą władz powiatu jest miasto Tuchola. Powiat składa się z 6 gmin: gminy miejsko – wiejskiej Tuchola oraz gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice.
W ostatnich latach doniesienia medialne o powiecie tucholskim dotyczą raczej jego trudnej sytuacji finansowej. Praprzyczyną kłopotów finansowych powiatu była realizacja projektu „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”. To, że sytuacja jest poważna świadczy fakt, że powiat tucholski w 2014 r. został wskazany w rankingu czasopisma „Wspólnota” jako najbardziej zadłużony powiat w Polsce (72,2% długu do rocznego dochodu samorządu).

Lokalni działacze przeciwko zadłużeniu
Inicjatorem przeprowadzenia referendum lokalnego w powiecie tucholskim jest Miron Wyrąbkiewicz. Na pytanie dotyczące przyczyny referendum jego inicjator wskazał, że to zadłużenie powiatu, które spowodowało obowiązek przygotowania i realizowania planu naprawczego oraz zaciągania kolejnych kredytów. Według pomysłodawcy referendum sytuację w powiecie ma uzdrowić wprowadzenie zmian w jego statucie. Zmiany te ściśle związane są z pytaniami referendalnymi, na które mają odpowiadać mieszkańcy:
1.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że w przypadku konieczności uchwalenia budżetu Samorządu Powiatowego z wydatkami przewyższającymi dochody budżetu, taki budżet był zatwierdzany w referendum powiatowym?
2.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że długoletni plan inwestycyjny Samorządu Powiatowego będzie zatwierdzany w referendum powiatowym?

Pomysł jest i co dalej?
Z informacji przekazanych przez pomysłodawcę referendum powiatowego wynika, że aktualnie zajmuje się on formowaniem inicjatora referendum. Zgodnie z ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym z inicjatywą przeprowadzenia referendum powiatowego może wystąpić grupa co najmniej 15 obywateli, którzy maja prawo wybierania do rady powiatu.
Jeśli w Tucholi inicjator referendum zostanie powołany to po zawiadomieniu Starosty Tucholskiego o zamiarze przeprowadzenia referendum będzie trzeba zebrać poparcie 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu. Mając na uwadze dane  z ostatnich wyborów samorządowych inicjator referendum w powiecie tucholskim będzie zobligowany do zebrania około 4 tysięcy podpisów uprawnionych mieszkańców powiatu. Jeśli weryfikacja podpisów będzie pomyślna na temat inicjatywy będzie mogła wypowiedzieć się Rada Powiatu Tucholskiego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *