Kłopoty finansowe powiatu tucholskiego przyczyną referendum lokalnego

Referenda lokalne to instrument demokracji bezpośredniej, który jeżeli jest już stosowany to zazwyczaj na płaszczyźnie samorządów gminnych. Znacznie rzadsze są sytuacje kiedy z instytucji referendum zamierzają skorzystać członkowie wspólnot powiatowych czy wojewódzkich. Przedstawioną zależność trzeba tłumaczyć tym, że referendum powiatowe czy wojewódzkie jest trudniej zorganizować. Po pierwsze trzeba uzyskać poparcie 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu lub 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Po drugie uzyskanie w ewentualnym głosowaniu referendalnym minimalnej frekwencji (30%) może okazać się zadaniem niewykonalnym. W takich okolicznościach inicjatywy powiatowe i wojewódzkie zasługują na szczególna uwagę. Istnieje szansa, że z tą pierwszą z nich będziemy mieli do czynienia w powiecie tucholskim (woj. kujawsko-pomorskie). Lokalni działacze planują przeprowadzenie referendum, którego przedmiotem ma być fatalna sytuacja finansowa powiatu.

Powiat tucholski i jego długi
Powiat tucholski znajduje się w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. W powiecie zamieszkuje około 48 tys. osób. Siedzibą władz powiatu jest miasto Tuchola. Powiat składa się z 6 gmin: gminy miejsko – wiejskiej Tuchola oraz gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice.
W ostatnich latach doniesienia medialne o powiecie tucholskim dotyczą raczej jego trudnej sytuacji finansowej. Praprzyczyną kłopotów finansowych powiatu była realizacja projektu „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”. To, że sytuacja jest poważna świadczy fakt, że powiat tucholski w 2014 r. został wskazany w rankingu czasopisma „Wspólnota” jako najbardziej zadłużony powiat w Polsce (72,2% długu do rocznego dochodu samorządu).

Lokalni działacze przeciwko zadłużeniu
Inicjatorem przeprowadzenia referendum lokalnego w powiecie tucholskim jest Miron Wyrąbkiewicz. Na pytanie dotyczące przyczyny referendum jego inicjator wskazał, że to zadłużenie powiatu, które spowodowało obowiązek przygotowania i realizowania planu naprawczego oraz zaciągania kolejnych kredytów. Według pomysłodawcy referendum sytuację w powiecie ma uzdrowić wprowadzenie zmian w jego statucie. Zmiany te ściśle związane są z pytaniami referendalnymi, na które mają odpowiadać mieszkańcy:
1.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że w przypadku konieczności uchwalenia budżetu Samorządu Powiatowego z wydatkami przewyższającymi dochody budżetu, taki budżet był zatwierdzany w referendum powiatowym?
2.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że długoletni plan inwestycyjny Samorządu Powiatowego będzie zatwierdzany w referendum powiatowym?

Pomysł jest i co dalej?
Z informacji przekazanych przez pomysłodawcę referendum powiatowego wynika, że aktualnie zajmuje się on formowaniem inicjatora referendum. Zgodnie z ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym z inicjatywą przeprowadzenia referendum powiatowego może wystąpić grupa co najmniej 15 obywateli, którzy maja prawo wybierania do rady powiatu.
Jeśli w Tucholi inicjator referendum zostanie powołany to po zawiadomieniu Starosty Tucholskiego o zamiarze przeprowadzenia referendum będzie trzeba zebrać poparcie 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu. Mając na uwadze dane  z ostatnich wyborów samorządowych inicjator referendum w powiecie tucholskim będzie zobligowany do zebrania około 4 tysięcy podpisów uprawnionych mieszkańców powiatu. Jeśli weryfikacja podpisów będzie pomyślna na temat inicjatywy będzie mogła wypowiedzieć się Rada Powiatu Tucholskiego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *