Kiedy będzie można odwoływać Trzaskowskiego?

  • Mimo, że jeszcze w niektórych gminach i miastach zaplanowane są drugie tury wyborów na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to już mówi się o referendach odwoławczych.
  • Zaraz po wyborach referendów odwoławczych nie można jednak przeprowadzić.
  • Nowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast po wyborach mają przynajmniej 9 miesięcy, w których inicjatyw odwoławczych nie można przeprowadzić.
  • W przypadku Warszawy ewentualne referendum w sprawie odwołania Prezydenta Rafała Trzaskowskiego będzie mogło się odbyć jesienią przyszłego roku.

Od wyborów samorządowych minął dopiero tydzień. Cześć kandydatów cieszy się ze zwycięstw w pierwszych turach. W innych miastach i gminach jeszcze trwa walka wyborcza i dopiero w drugiej turze rozstrzygną się losy tych stanowisk. Może się wydawać, że w tych okolicznościach temat referendów odwoławczych nie jest obecny. Błąd. W niektórych środowiskach lokalni działacze zastanawiają się czy w przyszłości nie przeprowadzić referendów lokalnych w sprawie odwołania dopiero co wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przykładem jest tu Warszawa. Już kilka dni po wyborach w mediach pojawiła się informacja, że możliwe jest referendum w sprawie odwołania nowego Prezydenta – Rafała Trzaskowskiego.

Kilka miesięcy spokoju dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Ustawy o referendum lokalnym i samorządzie gminnym są precyzyjne. Zaraz po wyborach nie można organizować referendów odwoławczych. Jeśli z inicjatywą przeprowadzenia referendum odwoławczego będzie chciała wystąpić grupa mieszkańców to wniosek w tej sprawie może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyborów. Odrobinę inaczej wygląda sprawa gdy z inicjatywą odwoławczą będzie chciała wystąpić rada gminy lub miasta. Rada może podjąć uchwałę w tej sprawie po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Referenda odwoławcze w kadencji 2018-2023

Data od której będzie można w tej kadencji organizować referenda zależy zatem od tego, w której turze został wybrany wójt (burmistrz, prezydent miasta) i kto chce go odwołać (rada czy mieszkańcy).

Jeśli wybory rozstrzygnęły się 21 października 2018 r. (I tura) referendum odwoławcze będzie można inicjować:

  • 22 lipca 2019 r. – gdy będzie tego chciała rada gminy lub miasta;
  • 22 sierpnia 2019 r. – gdy będzie tego chciała grupa mieszkańców.

Jeśli wybory rozstrzygnęły się 4 listopada 2018 r. (II tura) referendum odwoławcze będzie można inicjować:

  • 5 sierpnia 2019 r. – gdy będzie tego chciała rada gminy lub miasta;
  • 5 września 2019 r. – gdy będzie tego chciała grupa mieszkańców.

Kiedy możliwe jest referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego

W realiach powyborczych w Warszawie nie należy się spodziewać, że z inicjatywą odwołania Prezydenta Trzaskowskiego będzie występować Rada Miasta. Jeśli z wnioskiem będą chcieli wystąpić mieszkańcy to najwcześniej mogą to zrobić 22 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że ewentualne referendum w sprawie odwołania Prezydenta Warszawy mogłoby się odbyć już jesienią przyszłego roku.

Planowanie referendum tydzień po wyborach to wyłącznie polityka

Referendum odwoławcze to nie jest dobry instrument do zmiany decyzji, która zapadła w wyborach. Nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymali od mieszkańców poparcie, dzięki któremu mogą sprawować swój mandat. Planowanie referendum w sytuacji kiedy jeszcze nie możemy nic powiedzieć na temat działań nowych władz to błąd. Wszystkim wybranym powinniśmy dać czas, w którym będą realizować swój program. Dopiero wtedy gdy mieszkańcy będą zawiedzeni swoim wyborem będzie można myśleć o referendach odwoławczych. Dotyczy to również Warszawy i Prezydenta Trzaskowskiego.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *