Już w niedzielę w Dobrczu będą odwoływać Radę Gminy i Wójta Szalę

 

 • W niedzielę (23 kwietnia) w Dobrczu (kujawsko-pomorskie) zostanie przeprowadzone referendum lokalne.
 • W plebiscycie mieszkańcy będą decydować o losach Wójta Krzysztofa Szali i Rady Gminy.
 • Żeby referendum było ważne frekwencja musi wynieść około 26%.

W niedzielę mieszkańcy Gminy Dobrcz będą mogli się udać do lokali wyborczych żeby zagłosować w referendum odwoławczym. Na kartach do głosowania będą dwa pytania: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem KRZYSZTOFA FRANCISZKA SZALI Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji?” i „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Dobrcz przed upływem kadencji?”

Głosowanie

Wyborcy, którzy będą chcieli zagłosować w referendum będą mogli to zrobić od godziny 7.00 do 21.00. Na potrzeby referendum utworzono 9 komisji wyborczych. Siedzibami komisji są:

 • Zespół Szkół w Dobrczu (ul. Długa 33) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1,
 • Zespół Szkół w Kotomierzu (ul. Koronowska 2) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2,
 • Zespół Szkół w Wudzynie (ul. Zamkowa 12) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3,
 • Szkoła Podstawowa w Kozielcu (Kozielec 24) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4,
 • Zespół Szkół w Borównie (ul. Szkolna 13) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5,
 • Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych (ul. Szkolna 6) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 6,
 • świetlica wiejska w Kusowie (ul. Gdańska 26) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 7,
 • Zespół Szkół w Dobrczu (ul. Długa 33) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 8,
 • świetlica wiejska w Wudzynku (ul. Główna 16) – Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 9.

Cisza wyborcza

Od północy w piątek (21 kwietnia) rozpocznie się cisza wyborcza przed referendum. Będzie ona trwała do zakończenia głosowania. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Dodatkowo zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Walka o frekwencję

Zgodnie z przepisami prawa głosowanie będzie ważne jeśli do urn wyborczych pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze danego organu.

W 2014 r. w Dobrczu w wyborach rady gminy na 6460 uprawnionych zagłosowało 2775 osób (42.96%). Z tego wynika, że głosowanie w sprawie odwołania rady będzie ważne jeśli zagłosuje przynajmniej 1665 mieszkańców (około 26% ogółu uprawnionych do głosowania). Jeśli chodzi o wybory na stanowisko wójta gminy Dobrcz to Krzysztof Szala zwyciężył w nich w pierwszej turze nie mając kontrkandydata. W głosowaniu wzięło wtedy 3488 osób na 8417 uprawnionych (41,44%). Żeby planowane referendum w sprawie odwołania wójta Szali było ważne zagłosować musi minimum 2093 mieszkańców (około 25% uprawnionych do głosowania).

Statystyka

Dotychczas w kadencji 2014 – 2018 przeprowadzono 38 prób odwołania władz. Tylko trzy spośród nich okazały się ważne. Było to w głosowaniach w Chrzanowie (małopolskie, 13 grudnia 2015 r.), Trzebiatowie (zachodniopomorskie, 28 lutego 2016 r.) i Sulmierzycach (wielkopolskie, 6 marca 2016 r.).

Referendum w Dobrczu będzie jednocześnie drugim głosowaniem odwoławczym na Kujawach i Pomorzu. Wcześniej – 26 lutego 2017 r. – odbyło się nieudane referendum odwoławcze w Sadkach.

Powody referendum w Dobrczu

Głównym powodem, dla którego inicjatorzy zdecydowali się na próbę rozpisania referendum jest sprawa lokalizacji na terenie gminy ferm drobiu. Najcięższe oskarżenia formułowane są pod adresem wójta Krzysztofa Szali. Zdaniem inicjatorów sprzyjał on inwestorom chcącym budować na terenie gminy kurniki. Przy okazji obrywa się również gminnym radnym. W opinii inicjatorów referendum radni utracili społeczny mandat do reprezentowania mieszkańców, ponieważ nie realizują podstawowego swojego zadania jakim jest kontrolowanie działań wójta.

Na stawiane zarzuty stanowczo odpowiada wójt Szala. Jego zdaniem jako organ administracji jest zobligowany do tego aby obiektywnie prowadzić każde postępowanie administracyjne. Mimo, że jemu również pomysł budowy kurników się nie podoba to tej opinii nie może ujawniać w czasie postępowania prowadzonego na wniosek inwestora. Zdaniem wójta cała akcja ma charakter polityczny, w której chodzi przede wszystkim o przejecie władzy w gminie Dobrcz.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *