Już w niedzielę referendum w sprawie powiększenia Rzeszowa

  • W niedzielę 23 października 2016 r. w gminie Krasne (podkarpackie) odbędzie się referendum w sprawie przyłączenia gminy do Rzeszowa.
  • Mieszkańcy odpowiedzą na dwa pytania: „Czy jest Pani/Pan za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?” oraz „Czy jest Pani/Pan za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszowa?”.
  • Referendum w Krasnem będzie ważne gdy zagłosuje w nim 30% uprawnionych (około 2 500 osób).

W niedzielę 23 października 2016 r. w gminie Krasne (podkarpackie) odbędzie się referendum lokalne merytoryczne. W głosowaniu mieszkańcy mają zadecydować czy ich gmina ma zostać wcielona do graniczącego z nią Rzeszowa. Przeciwne połączeniu są władze gminy Krasne.

Głosowanie w niedzielę

O tym, że głosowanie będzie w niedzielę 23 października 2016 r. zdecydował Komisarz Wyborcze w Rzeszowie. Postanowieniem z 5 września 2016 r. ustalił on również pytania na jakie będą odpowiadać mieszkańcy: „Czy jest Pani/Pan za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?” oraz „Czy jest Pani/Pan za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszowa?”. Zgodnie  ustawą o referendum lokalnym głosowanie będzie trwać od 7.00 do 21.00.

Przed głosowaniem będzie cisza

Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym w piątek (21 października 2016 r.) o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która będzie trwała do zakończenia głosowania. Podczas jej obowiązywania zabronione będzie zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum. W czasie ciszy wyborczej zabronione będzie również podawania do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

I tak najważniejsza jest frekwencja

Referendum w gminie Krasne jest szczególne. Jest to głosowanie w sprawie merytorycznej – nie dotyczy odwołania organów gminy. Nie mniej jednak podstawowym problemem tego typu głosowań – podobnie jak w referendów odwoławczych – jest uzyskanie wystarczającej frekwencji, która będzie gwarantowała ważność głosowania. Żeby referendum w sprawach merytorycznych było ważne do urn musi pójść minimalnie 30% mieszkańców. W gminie Krasne zarejestrowanych jest około 8 500 glosujących (dane z wyborów samorządowych w 2014 r.). Oznacza to, że referendum będzie ważne jeśli zagłosuje około 2 500 mieszkańców.

Za i przeciw połączeniu

Inicjatorzy referendum w kampanii poprzedzającej głosowanie wskazywali, że połączenie gminy z Rzeszowem przyniesie tylko i wyłącznie pozytywne skutki. Przykładowo wskazywali, że:

  • gmina otrzyma od Rzeszowa około 130 milionów bonusu, który przekazany będzie na zrealizowanie najważniejszych inwestycji;
  • po połączeniu mieszkańcy będą mogli łatwiej uzyskiwać warunki zabudowy;
  • na terenie gminy uruchomiona zostanie komunikacja Miejska;
  • uczniowie z terenu gminy będą mogli liczyć na wyższe stypendia.

Przeciwnikami przyłączenia Krasnego do Rzeszowa są władze gminy. Według nich przyłączenie przede wszystkim doprowadzi do zwiększenia podatków i opłat lokalnych oraz spowoduje podniesienie cen za wodę i ścieki.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *