Już w niedzielę referendum w Otwocku w sprawie odwołania prezydenta

  • W niedzielę 11 grudnia 2016 r. w Otwocku (mazowieckie) zostanie przeprowadzone referendum lokalne odwoławcze.
  • W głosowaniu mieszkańcy zdecydują czy skrócić kadencję prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka.
  • Referendum będzie ważne jeśli zagłosuje około 25% mieszkańców.

W Otwocku (mazowieckie) w najbliższą niedzielę (11 grudnia 2016 r.) przeprowadzone zostanie referendum lokalne, w którym mieszkańcy zdecydują o losach dotychczasowego prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka.

Brak absolutorium i referendum

Do otwockiego referendum doprowadzili miejscy radni. Wykorzystali ono możliwość zorganizowania referendum w wyniku nieudzielenia prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium zapadła 29 czerwca 2016 r. Z kolei na sesji 22 września 2016 r. radni z Otwocka podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Szczepaniaka.

Dalsze kroki należały do Komisarza Wyborczego w Warszawie. Komisarz 18 października 2016 r. postanowił o przeprowadzeniu referendum odwoławczego 11 grudnia 2016 r.

Przed referendum będzie cisza wyborcza

Od północy w piątek (9 grudnia 2016 r.) rozpocznie się cisza wyborcza przed referendum. Będzie ona trwała do zakończenia głosowania. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Dodatkowo zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Głosowanie

Referendum zostanie przeprowadzone w niedzielę. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7.00. Głosowanie zakończy się o 21.00. Zagłosować będzie można w 29 obwodowych komisjach wyborczych. W głosowaniu mieszkańcy odpowiedzą na pytanie „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Janusza SZCZEPANIAKA Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji?”.

Zdecyduje frekwencja

Oczywistym jest, że taj jak w przypadku innych referendów odwoławczych, również w głosowaniu w Otwocku decydującym będzie osiągnięcie wystarczającej frekwencji. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie będzie ważne jeśli do urn pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. W 2014 r. w drugiej turze wyborów na stanowisko prezydenta Otwocka wzięło udział na 35384 uprawnionych 14459 mieszkańców. Dało to frekwencję 40.86%. Oznacza to, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka będzie ważne jeśli zagłosuje przynajmniej 8676 osób (około 25% ogółu mieszkańców).

Statystyka nie daje wielkich szans

Analiza wyników dotychczasowych referendów odwoławczych, jakie zostały przeprowadzone w kadencji 2014-2018 nie napawa optymizmem. Na 31 takich głosowań ważne były tylko 3 referenda.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *