Jak zbierać podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum

Ustawa o referendum lokalnym w sposób szczegółowy opisuje procedurę jaką trzeba przejść aby doszło do rozpisania referendum lokalnego. Najistotniejsze zadania w tym całym procesie spoczywają na inicjatorze referendum czyli grupie osób, która chce doprowadzić do przeprowadzenia referendum. Inicjator referendum ma za zadanie wykonać wiele, czasem skomplikowanych czynności. Najważniejszą z nich jest zebranie wystarczającej liczby podpisów pod wnioskiem referendalnym.

Ile podpisów trzeba zebrać?

To zależy od tego jakie referendum ma być przeprowadzone. Jeśli mieszkańcy chcą przeprowadzić referendum w gminie lub powiecie to trzeba zebrać podpisy 10% mieszkańców gminy lub powiatu. Jeśli inicjator chciałby przeprowadzić referendum na terenie całego województwa to będzie musiał zebrać podpisy 5% mieszkańców województwa. Czy to znaczy, że wystarczy zebrać np. podpisy 10% mieszkańców gminy i można być pewnym, że referendum zostanie przeprowadzone? Nie. Zakładając, że będzie się nawet zbierać podpisy z jak największą dokładnością to i tak zawsze będą zdarzać się błędy.

Jakie najczęściej są popełniane błędy podczas zbierania podpisów?

Jednoznacznie na tak zadanie pytanie nie można odpowiedzieć. Wszystko zależy od wielu czynników. Inaczej się zbiera podpisy w dużym mieście, a inaczej w małej miejscowości. Inne błędy się zdarzają jeśli podpisy zbiera grupa dobrze przeszkolonych osób, a inaczej gdy osoby zbierające podpisy nie robią tego profesjonalnie. Uogólniając można powiedzieć, że jednymi z częstszych błędów są:

  • nieprawidłowości w imieniu lub nazwisku;
  • błędy w numerze PESEL;
  • błędne dane adresowe;
  • brak ukończonych 18 lat osoby podpisującej się pod wnioskiem;
  • brak praw wyborczych na terenie danej gminy (powiatu czy województwa).

Na czym polega problem z podpisami

Błędy w zebranych podpisach będą zdarzać się zawsze. Nie sposób ich uniknąć gdy ma się dostarczyć np. 2000 podpisów pod wnioskiem. Problem jest głębszy i dotyczy również organów, które sprawdzają poprawność podpisów. W ostatnim czasie w tym aspekcie dochodzi do niepokojącego zjawiska. Zdarza się, że organy weryfikujące (rada gminy lub komisarz wyborczy) starają się za wszelką cenę wykazać jak najwięcej błędów w podpisach. Jest to działanie nieprawidłowe. Organy sprawdzające w sytuacji, w której np. jest nieczytelny numer PESEL powinny na podstawie innych danych (nazwisko, imię, adres) próbować ustalić prawidłowy PESEL. Taki sposób działania sugerują sądy w swoich wyrokach.

Jak zatem zbierać podpisy?

Tak jak każda czynność w procedurze referendalnej tak i zbieranie podpisów należy wykonywać rzetelnie. Trzeba mieć na uwadze, że w ostatecznym rozrachunku może mieć znaczenie każdy podpis. Dobrą praktyką wśród inicjatorów referendów jest przeprowadzanie dla osób zbierających podpisy specjalnych szkoleń prowadzonych przez praktyków. Podczas takich spotkań ich uczestnicy dowiadują się jakie najczęściej się zdarzają błędy i jak nim zapobiegać.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *