„Jack Exit” czyli referendum w sprawie odwołania wójta Orchowa Jacka Misztala

 • Kolejnym miejscem na referendalnej mapie Polski, w którym rozpoczęta została inicjatywa w sprawie odwołania władz jest Gmina Orchowo (woj. wielkopolskie).
 • Akcja referendalna w sprawie odwołania wójta Jacka Misztala toczy się pod hasłem „Jack Exit”.
 • Inicjatorzy referendum będą musieli zebrać pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum około 315 podpisów uprawnionych mieszkańców gminy.

Po referendum w Wielkiej Brytanii modne stały się różnego rodzaju exity. Trend ten nie ominął referendów lokalnych. Potwierdzeniem tego jest „Jack Exit” czyli referendum w sprawie odwołania wójta Gminy Orchowo (woj. wielkopolskie) Jacka Misztala.

Przyczyny referendum

Z informacji rozpowszechnianych przez inicjatorów referendum za pomocą portali społecznościowych wynika, że zarzucają oni wójtowi między innymi:

 • nieumiejętne wykorzystywanie władzy, która została mu przekazana na okres jego kadencji;
 • lekceważenie problemów mieszkańców gminy oraz brak działań w celu ich eliminacji,
 • niewypełnianie woli społeczeństwa wyrażonej w poprzednich referendach,
 • prywatną walkę z rodzicami społeczności gminy,
 • chęć umieszczania swoich protegowanych na podległych stanowiskach,
 • wymuszanie na radzie gminy podejmowania przychylnych sobie decyzji,
 • brak zgody na dofinansowanie szpitala w  Słupcy,
 • niewykonywanie uchwał rady gminy w terminie,
 • duże wydatki na delegacje pracowników przy jednoczesnym braku inwestycji,
 • zastraszanie podległych pracowników,
 • nepotyzm.

Inicjatywa już wystartowała

Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną zostało złożone do Wójta Orchowa i Komisarza Wyborczego w Kominie 8 sierpnia 2016 r. Od tego dnia formalnie rozpoczęła się procedura referendalne. Pierwszym zadaniem jakie stoi przed inicjatorem referendum jest zebranie odpowiedniej liczby podpisów mieszkańców pod wnioskiem referendalnym. Inicjator ma na to 60 dni. Jeśli zbieranie podpisów się powiedzie to wniosek o przeprowadzenie referendum zostanie przekazany do Komisarza Wyborczego w Koninie. Ten ostatni w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku podejmie decyzję w sprawie przeprowadzenia referendum.

Jakie są liczby?

Wspierając się danymi z poprzednich wyborów samorządowych w gminie Orchowo jest około 3150 uprawnionych do głosowania (II tura). Oznacza to, że inicjatorzy referendum w ciągu 60 dni od powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną muszą zebrać około 315 podpisów uprawnionych mieszkańców. To jednak nie wszystko. Jeśli cała procedura będzie skutecznie przeprowadzona i ostatecznie zostanie zarządzone głosowanie referendalne to jego ważność będzie zależała od uzyskania odpowiedniej frekwencji. Ustawa o referendum lokalnym stanowi, że powinna ona wynosić co najmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. Mając na uwadze, że w II turze wyborów w 2014 r. do urn poszło 1839 uprawnionych mieszkańców (58.66%) to aby ewentualne referendum było ważne musi zagłosować około 1105 mieszkańców co daje około 35% ogółu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *