Historyczne referendum w sprawie GMO. Procedura ruszyła w Gminie Świdwin

 

  • W Gminie Świdwin (zachodniopomorskie) mieszkańcy chcą przeprowadzić referendum lokalne w sprawie upraw GMO.
  • Inicjatorzy mają teraz 60 dni na zebranie około 500 podpisów.
  • Działania z Gminy Świdwin są pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.
  • Głosowanie referendalne ma szansę się odbyć na przełomie września i października.

W Gminie Świdwin grupa mieszkańców zdecydowała się na rozpoczęcie procedury referendalnej, która ma doprowadzić do głosowania w sprawie zgody mieszkańców na uprawianie na terenie gminy organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Jest to szczególna inicjatywa, ponieważ jest pierwszą dotyczącą kwestii GMO.

Inicjator jest, władze Gminy już zawiadomione

Do Urzędu Gminy w Świdwinie 25 kwietnia wpłynęło zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną. Z dokumentu dowiedzieć się można, że inicjatorami przeprowadzenia głosowania jest grupa 5 mieszkańców: Mieczysław Waz, Edyta Jaroszewska-Nowak, Władysław Bieniek, Józef Nowak oraz Mariola Winiszewska. Pełnomocnikiem inicjatora referendum została wybrana Edyta Jaroszewska-Nowak.

Inicjatorzy referendum chcą aby mieszkańcom zostało zadane następujące pytanie: „Czy zgadzasz sie, by GMO było uprawiane lub hodowane w naszej gminie?”

Procedura ruszyła

Złożenie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego było pierwszym krokiem, który zainicjował cała procedurę referendalną. Teraz do działania powinni przystąpić inicjatorzy referendum, który muszą zebrać podpisy przynajmniej 10% mieszkańców gminy. W przypadku Gminy Świdwin będzie to około 500 podpisów. Na zebranie podpisów inicjatorzy mają 60 dni.

Gdy inicjatorzy uporają się ze zbieraniem podpisów będą mogli złożyć je razem z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w Urzędzie Gminy w Świdwinie. Wtedy sprawą referendum zajmą się gminni radni. Na początek z grona radnych zostanie powołana komisja, która zbada czy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawa. Później radni już w pełnym składzie podejmą uchwałę czy dopuścić do przeprowadzenia referendum.

Data głosowania i warunki jego ważności

Gdyby wszystkie kolejne etapy procedury referendalnej przebiegały zgodnie z maksymalnymi terminami, o których mowa w ustawie o referendum lokalnym to świdwińskie głosowanie w sprawie GMO ma szansę odbyć się na przełomie września i października. Cała procedura może zostać wydłużona gdy jeden z organów uczestniczących w procedurze referendalnej nie zgodzi się na głosowanie (np. wojewoda). Wtedy sprawa może trafić do sądów administracyjnych przez co głosowanie może się zdecydowanie opóźnić.

Ostatecznie gdy referendum w Świdwinie zostanie przeprowadzone o jego ważności zdecyduje frekwencja. Głosowanie będzie ważne jeśli zagłosuje przynajmniej 30% uprawnionych mieszkańców (około 1500 osób).

Precedens referendum

Szczególny charakter planowanego referendum w Gminie Świdwin polega również na tym, że jeśli głosowanie to zostanie przeprowadzone to może być impulsem do organizowania podobnych inicjatyw w innych gminach w Polsce. Mając na uwadze, że kwestia upraw GMO jest tematem budzącym szereg kontrowersji to głosowań w tej sprawie może być wiele.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *