Głosowanie odwoławcze w Dobrczu odbędzie się 23 kwietnia

  • Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy rozpisał referendum odwoławcze w Dobrczu (kujawsko-pomorskie). Głosowanie odbędzie się 23 kwietnia.
  • W plebiscycie mieszkańcy będą decydować o losach Wójta Krzysztofa Szali i Rady Gminy.
  • Żeby referendum było ważne frekwencja musi wynieść około 26%.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy 3 marca postanowił o rozpisaniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz Krzysztofa Szali przed upływem kadencji. Zgodnie z decyzja Komisarza głosowanie referendalne ma odbyć się 23 kwietnia. Przy urnach mieszkańcy gminy odpowiedzą na dwa pytania: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa Franciszka Szali Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji?” i „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Dobrcz przed upływem kadencji?” Postanowienie komisarza Wyborczego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 marca.

Kalendarz referendalny

W swoim postanowieniu Komisarz określił:

  • wzór oraz treść kart do głosowania;
  • wzór i treść nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a;
  • terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego (kalendarz).

Zgodnie z kalendarzem do 24 marca będzie można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum. Komisarz będzie musiał powołać gminną komisję do spraw referendum w Dobrczu najpóźniej do 29 marca. Do 2 kwietnia Komisarz ustali skład obwodowych komisji do spraw referendum. Do tego samego dnia sporządzony będzie spis osób uprawnionych do udziału w referendum. Również do 2 kwietnia osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum będą mogły zgłaszać Wójtowi Gminy Dobrcz zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Ostatnim dniem na składanie przez osoby uprawnione do udziału w wniosków o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania będzie 18 kwietnia. Cisza wyborcza przed referendum rozpocznie się o północy w piątek 21 kwietnia. Głosowanie odbędzie się w niedzielę (23 kwietnia) od 7.00 do 21.00.

Walka o frekwencję

Główne zadanie jakie stoi przed inicjatorami głosowania to zachęcenie w najbliższych tygodniach jak największej liczny mieszkańców gminy do udziału w referendum. Zgodnie z przepisami prawa głosowanie będzie ważne jeśli do urn wyborczych pójdzie przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze danego organu.

W 2014 r. w Dobrczu w wyborach rady gminy na 6460 uprawnionych zagłosowało 2775 osób (42.96%). Z tego wynika, że głosowanie w sprawie odwołania rady będzie ważne jeśli zagłosuje przynajmniej 1665 mieszkańców (około 26% ogółu uprawnionych do głosowania). Jeśli chodzi o wybory na stanowisko wójta gminy Dobrcz to Krzysztof Szala zwyciężył w nich w pierwszej turze nie mając kontrkandydata. W głosowaniu wzięło wtedy 3488 osób na 8417 uprawnionych (41,44%). Żeby planowane referendum w sprawie odwołania wójta Szali było ważne zagłosować musi minimum 2093 mieszkańców (około 25% uprawnionych do głosowania).

Statystyka

Dotychczas w kadencji 2014 – 2018 przeprowadzono 37 prób odwołania władz. Tylko trzy spośród nich okazały się ważne. Było to w głosowaniach w Chrzanowie (małopolskie, 13 grudnia 2015 r.), Trzebiatowie (zachodniopomorskie, 28 lutego 2016 r.) i Sulmierzycach (wielkopolskie, 6 marca 2016 r.).

Referendum w Dobrczu będzie jednocześnie drugim głosowaniem odwoławczym na Kujawach i Pomorzu. Wcześniej 26 lutego 2017 r. odbyło się nieudane referendum odwoławcze w Sadkach.

Powody referendum w Dobrczu

Głównym powodem, dla którego inicjatorzy zdecydowali się na próbę rozpisania referendum jest sprawa lokalizacji na terenie gminy ferm drobiu. Najcięższe oskarżenia formułowane są pod adresem wójta Krzysztofa Szali. Zdaniem inicjatorów sprzyjał on inwestorom chcącym budować na terenie gminy kurniki. Przy okazji obrywa się również gminnym radnym. W opinii inicjatorów referendum radni utracili społeczny mandat do reprezentowania mieszkańców, ponieważ nie realizują podstawowego swojego zadania jakim jest kontrolowanie działań wójta.

Na stawiane zarzuty stanowczo odpowiada wójt Szala. Jego zdaniem jako organ administracji jest zobligowany do tego aby obiektywnie prowadzić każde postępowanie administracyjne. Mimo, że jemu również pomysł budowy kurników się nie podoba to tej opinii nie może ujawniać w czasie postępowania prowadzonego na wniosek inwestora. Zdaniem wójta cała akcja ma charakter polityczny, w której chodzi przede wszystkim o przejecie władzy w gminie Dobrcz.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *