Elbląg zmienia województwo i rezygnuje ze straży miejskiej?

W ostatnich kilkunastu miesiącach Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) staje się jednym z najbardziej aktywnych miejsc na mapie Polski pod względem korzystania z instytucji referendum lokalnego. W zeszłym roku (14 kwietnia 2013 r.) mieszkańcy Elbląga odwołali w referendum Prezydenta Miasta Grzegorza Nowaczyka oraz Radę Miejską. Aktualnie grupa mieszkańców, która doprowadziła do zeszłorocznego referendum podejmuje czynności zmierzające do przeprowadzenie kolejnego głosowania. Tym razem przedmiotem referendum ma być likwidacja straży miejskiej a także kwestia przynależności Elbląga do województwa pomorskiego. Dnia 4 sierpnia br. inicjatorzy rozpoczęli procedurę referendalną informując Prezydenta Miasta Elbląga o zamiarze jego przeprowadzenia. Od tej daty, w ciągu 60 dni będą mieli czas na zebranie podpisów 10 % mieszkańców Elbląga. Wstępnie, jako datę przeprowadzenia referendum inicjatorzy wskazują 16 listopada br. – równocześnie z wyborami samorządowymi. Takie rozwiązanie ułatwiłoby osiągnięcie wymaganej prawem frekwencji dla ważności glosowania.

Echa poprzedniej kampanii

Jak wynika z informacji od inicjatorów na czele, których stoi Pan Kazimierz Falkiewicz (pełnomocnik inicjatora referendum) przyczyną przeprowadzenia referendum ma być brak działań aktualnych władz miasta w kwestiach likwidacji straży miejskiej oraz przynależności Elbląga do województwa pomorskiego. Właśnie te kwestie były jednymi z podstawowych punktów w kampanii wyborczej z jakimi w zeszłorocznych, przedterminowych wyborach startował aktualny gospodarz magistratu Jerzy Wilk.

Prezydent chciał likwidacji straży miejskiej. Rada odmówiła

Zgoła odmiennie na zarzuty inicjatorów patrzy Prezydent Miasta Elbląga. Jego zdaniem w sprawie likwidacji straży miejskiej zrobił wszystko co mógł. Przed przygotowaniem odpowiedniej uchwały w sprawie rozwiązania straży miejskiej Prezydent uzyskał wymagane opinie m.in. wojewody i komendanta wojewódzkiego policji. Obie w sposób negatywny odnosiły się do projektu likwidacji formacji. Ostatecznie wniosek prezydenta o likwidację straży miejskiej poparło 10 radnych PiS. Przeciwko zagłosowało 15 radnych PO, SLD i lokalnego komitetu Witolda Wróblewskiego. Z uwagi na ta porażkę Prezydent Wilk zapowiedział gruntowną reorganizację elbląskiej straży miejskiej.

Elbląg chce do województwa pomorskiego

Problem przynależności Elbląga do województwa warmińsko-mazurskiego budzi kontrowersje już od roku 1999 kiedy to aktualny podział administracyjny na szczeblu wojewódzkim został wprowadzony. Po tym jak Elbląg stracił pozycję stolicy województwa jego włączeni do struktur województwa ze stolica w Olsztynie, w opinii wielu mieszkańców, prowadzi do jego marginalizacji. Panaceum na taką sytuację ma być włączenie miasta w struktury województwa pomorskiego. Trzeba mieć na uwadze, że zmiana przynależności Elbląga nie są jednak zainteresowali włodarze zarówno samorządu warmińsko-mazurskiego jak i pomorskiego. Dla tych pierwszych utrata Elbląga byłaby znaczącym ubytkiem ponieważ Elbląg jest drugim co do wielkości miastem w całym województwie. Dla władz Pomorza przyłączenie Elbląga mogłoby być dodatkowym problemem – podobnych miast w województwie jest już kilka, np. Słupsk. Kwestia odłączenia się Elbląga od województwa warmińsko-mazurskiego i przyłączenia się do województwa pomorskiego była również tematem kampanii wyborczej Jerzego Wilka. Prezydent wtedy twierdził, że w przypadku gdy zostanie wybrany rozpocznie działania obywatelskie w sprawie przyłączenia Elbląga do Pomorza. Brak działań w tym zakresie również jest zarzutem ze strony inicjatorów przeprowadzenia referendum.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *