Dziś w Ziębicach mieszkańcy decydują o losie burmistrz miasta Alicji Biry

  • Od godziny 7.00 w Ziębicach (dolnośląskie) trwa referendum lokalne odwoławcze.
  • Podczas głosowania mieszkańcy zdecydują o losach burmistrz miasta Alicji Biry.
  • Referendum będzie ważne gdy zagłosuje około 21% mieszkańców.

Mieszkańcy Ziębic (dolnośląskie) głosują dziś w referendum lokalnym. Przedmiotem głosowania jest odwołanie dotychczasowej burmistrz Alicji Biry.

O referendum zdecydowała rada

Pod koniec czerwca rada miejska w Ziębicach nie udzieliła burmistrz Alicji Birze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Po kolejnych dwóch miesiącach, na sesji 25 sierpnia 2016 r. rada miejska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Ziębic z powodu nie udzielenia absolutorium. Na tej podstawie Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 10 października 2016 r. wydał postanowienie, w którym wyznaczył datę referendum na 11 grudnia 2016 r.  W czasie referendum mieszkańcy odpowiadają na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Biry Burmistrza Ziębic przed upływem kadencji?”

Głosowanie

Lokale wyborcze otwarte zostały o 7.00. Głosowanie się skończy o 21.00. Zagłosować można w 22 obwodowych komisjach wyborczych.

Walka się toczy o frekwencję

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie w sprawie odwołania będzie ważne jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu. Oznacza to, że jeśli ziębickie referendum ma być ważne to do urn musi pójść przynajmniej 3065 osób, czyli około 21% ogółu mieszkańców.

Uzyskanie wymaganej frekwencji nie będzie proste. Pokazują to statystyki. W tej kadencji odbyło się 31 referendów lokalnych odwoławczych. Z tego tylko trzy głosowania były ważne.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *