Dziś w Raszynie głosują w referendum w sprawie odwołania wójta i rady

 

 • Do 7.00 w Raszynie trwa referendum odwoławcze. Głosowanie zakończy się o 21.00.
 • Mieszkańcy w głosowaniu decydują o losach Wójta Andrzeja Zaręby i Rady Gminy.
 • Żeby głosowanie było ważne frekwencja w referendum musi przekroczyć około 35%.

Raszyńskie referendum odwoławcze jest wynikiem działania grupy mieszkańców, którzy po zebraniu wymaganej liczby podpisów 11 kwietnia br. złożyli do komisarza Wyborczego w Warszawie wniosek o przeprowadzenie referendum odwoławczego. Komisarz wyborczy po sprawdzeniu dokumentu 28 kwietnia postanowił o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn. Na datę referendum wyznaczono 25 czerwca. Podczas głosowania mieszkańcy odpowiadają na dwa pytania: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja ZARĘBY Wójta Gminy Raszyn przed upływem kadencji?” i „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Raszyn przed upływem kadencji?”

Głosowanie

Głosowanie odwoławcze rozpoczęło się o godzinie 7.00 i będzie trwać do zamknięcia lokali wyborczych o 21.00. Głosować można w siedzibach 13 komisji referendalnych:

 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1, Szkoła Podstawowa w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa  Komisja  do  spraw  Referendum  Nr 2, Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach, Falenty, Aleja Hrabska 2, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3, Szkoła Podstawowa w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4, Szkoła Podstawowa w Ładach, Dawidy Bankowe, Długa 49, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5, Centrum Kultury Raszyn, al. Krakowska 29 A, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6, Centrum Kultury Raszyn, al. Krakowska 29 A, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7, Przedszkole nr 1 w Raszynie, ul. Pruszkowska 21 C, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8, Gimnazjum Nr 1 w Raszynie, ul. Unii  Europejskiej 1, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9, Szkoła Podstawowa w Raszynie, Raszyn, Szkolna 2, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10, Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Rybie, ul. Spokojna 23, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 11, Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Rybie, ul. Spokojna 23, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 12, Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Rybie, ul. Spokojna 23, 05-090 Raszyn;
 • Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 13, Dom Rolnika w Jaworowej, Jaworowa, ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn.

Trwa cisza wyborcza

Od północy w piątek do zakończenia głosowania w Raszynie traw cisza wyborcza. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Dodatkowo zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Walka o frekwencje

Podobnie jak w innych referendach odwoławczych ostateczny wynik zależy od frekwencji podczas głosowania. Żeby referendum było ważne do urn musi pójść przynajmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze odwoływanego organu.

W wyborach do Rady Gminy Raszyn w 2014 r. na 16460 uprawnionych do głosowania do urn udało się 9544 osób. Dało to frekwencje na poziomie 57.98%. Żeby dzisiejsze głosowanie było ważne to zagłosować musi minimum 5727 osób, co jest równoznaczne z frekwencją około 35%.

Jeśli chodzi o wybory wójta w Raszynie to w 2014 r. Andrzej Zaręba zwyciężył w I turze. W głosowaniu na 16460 uprawnionych do głosowania do urn udało się 9536 osób. Dało to frekwencje na poziomie 57.93%. Żeby dzisiejsze głosowanie było ważne to zagłosować musi minimum 5722 osób, co jest równoznaczne z frekwencją około 35%.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *