Czy w Słubicach odbędzie się referendum w sprawie odwołania rady powiatu?

  • W powiecie słubickim (lubuskie) mieszkańcy rozpoczęli starania o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania rady powiatu.
  • Na pierwszym etapie inicjatorzy muszą zebrać podpisy około 3 700 mieszkańców.
  • Ewentualne referendum będzie ważne jeśli do głosowania uda się około 30% uprawnionych mieszkańców powiatu.

Dotychczas w kadencji 2014-2018 odbyło się 27 referendów lokalnych odwoławczych. Wszystkie dotyczyły odwołania organów gmin i miast. Ta sytuacja może zmienić się pod wpływem działań mieszkańców Słubic (lubuskie), którzy zainicjowali procedurę odwołania rady powiatu.

Kim są inicjatorzy referendum

Pomysłodawcami referendum w powiecie słubickim jest grupa 42 mieszkańców tego powiatu. Wśród inicjatorów można wskazać radnych powiatowych: Roberta Tomczaka, Tomasza Stupienko i Krystynę Skubisz. Pierwszy z nich stoi oficjalnie na czele inicjatywy pełniąc funkcję pełnomocnika inicjatora referendum. Oprócz tego w skład inicjatora referendum wchodzą działacze organizacji społecznych i lokalni politycy.

Nie będzie łatwo

Inicjatorzy referendum oficjalnie rozpoczęli swoje działania powiadamiając władze powiatu słubickiego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną. Było to 3 października 2016 r. Od tej pory pomysłodawcy przeprowadzenia referendum mają 60 dni na zebranie podpisów 10% mieszańców powiatu słubickiego. Posiłkując się danymi z ostatnich wyborów samorządowych (w 2014 r.) wynika, że inicjatorzy będą musieli zebrać podpisy około 3 710 osób.

Praktyka referendalna pokazuje, że trudnym zadaniem jest zebranie poparcia dla pomysłu referendum w gminach. Na gruncie powiatu może to być jeszcze trudniejsze. W zebranie wystarczającej liczby podpisów wierzy pełnomocnik grupy Robert Tomczak. Według pełnomocnika proces zbierania poparcia dla referendum idzie bardzo sprawie. Każdego dnia przybywa około 150 nowych podpisów. Dotychczas inicjatorzy skoncentrowali się na zbieraniu podpisów w samych Słubicach. Za kilka dni akcja zbierania poparcia będzie również prowadzona w innych gminach powiatu słubickiego.

Przyczyny referendum

Inicjatorzy mówią, że przyczyny referendum uzasadnione są tym, że rada powiatu słubickiego w aktualnej konfiguracji nie jest w stanie dobrze realizować swoich ustawowych zadań. Inicjatorzy zarzucają radzie:

  • brak wiedzy na temat przepisów prawa dotyczących samorządu powiatowego;
  • niepodjęcie w ustawowym terminie uchwały budżetowej;
  • zadłużanie powiatu;
  • absencję radnych podczas obrad;
  • zgodę rady powiatu na sprzedaż boiska Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach.

Kiedy rada zostanie odwołana

Tak jak w przypadku odwołania organów gmin i miast również do ważności referendów w sprawie odwołania rady powiatu jest potrzebne uzyskanie odpowiedniej frekwencji. Aby głosowanie było ważne do urn musi pójść przynajmniej 3/5 liczby mieszkańców, która brała udział w wyborach rady powiatu.

W wyborach samorządowych w 2014 r. na 37 096 uprawnionych do głosowania mieszkańców powiatu słubickiego zagłosowało 18 564 osób. Dało to frekwencje na poziomie 50,04%. Żeby ewentualne referendum w sprawie odwołania rady powiatu słubickiego było ważne zagłosować musi przynajmniej 11 139 uprawnionych mieszkańców (około 30% ogółu).

Robert Tomczak, pełnomocnik inicjatorów referendum ma świadomość, że uzyskanie wystarczającej frekwencji mimo, że trudne jest możliwe. Jedyne czego się obawia to niezgodne z duchem demokracji działania władz powiatu, które mogłyby zniechęcać mieszkańców do udziału w referendum.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *