Czy w Krajence zostanie odwołany Burmistrz Stefan Kitela?

W niedzielę 22 maja 2016 r. w Krajence (woj. wielkopolskie, powiat złotowski) przeprowadzone zostanie referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Stefana Kiteli przed upływem kadencji. Głosowanie w referendum odbywać się będzie pomiędzy godziną 7.00 a 21.00. W celu przeprowadzenia referendum zostało powołanych 8 obwodowych komisji.

Procedura wystartowała w styczniu

Działania zmierzające do przeprowadzenia referendum odwoławczego w Krajence rozpoczęły się w połowie stycznia. W dniu 13 stycznia 2016 r. pełnomocnik inicjatora referendum powiadomił Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przed upływem kadencji. Tego samego dnia powiadomienie wpłynęło również do Komisarza Wyborczego w Pile. Wniosek o przeprowadzenie referendum (z załączonymi podpisami mieszkańców) został złożony Komisarzowi Wyborczemu 9 marca 2016 r. Komisarz po sprawdzeniu wniosku w dniu 31 marca 2016 r. wydał postanowienie Nr 13/2016 o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przed upływem kadencji. Termin referendum został ustalony na 22 maja 2016 r.

Czy referendum będzie ważne?

To pytanie zapewne zadają sobie inicjatorzy referendum jak i sam Burmistrz Krajenki. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W praktyce oznacza to, że głosowanie będzie ważne jeśli do urn pójdzie około 2011 osób.

Statystyki referendów odwoławczych w Polsce

Odwołanie organów gminy w warunkach polskich jest trudne. Dotychczas w kadencji 2014-2018 przeprowadzonych zostało 13 referendów odwoławczych. Tylko w przypadku 3 inicjatyw udało się odwołać władze.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *