Czy likwidacja straży miejskiej będzie przedmiotem referendum w Szczecinku?

Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) to kolejne z miast, w którym grupa mieszkańców ma zamiar doprowadzić do referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej. Na przestrzeni ostatnich lat likwidacja tych formacji stała się jednym z najczęstszych tematów referendów. Ostatnio na przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej zdecydowali się radni z Jasła. W Przemyślu sprawa przeprowadzenia referendum jest na etapie postępowania sądowego. W Szczecinku pomysł przeprowadzenia referendum lokalnego promują przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy. W ich opinii szczecinecka formacja zasługuje na likwidacje choćby z uwagi na wydarzenia, jakie miały miejsce w październiku 2014 r. Wtedy to funkcjonariusze ze Szczecinka zostali oskarżeni o brutalne zatrzymanie dwudziestoletniego mężczyzny. Cała sprawa była szeroko komentowana w całym kraju. Zbieranie podpisów osób popierających inicjatywę ma się rozpocząć jeszcze w styczniu. Inicjatorzy referendum muszą uzyskać poparcie ponad 3 tysięcy uprawnionych mieszkańców miasta.

Przyczyny referendum

Przedstawiciel szczecineckich struktur Kongresu Nowej Prawicy Marcin Bedka wskazuje, że główną przyczyną zorganizowania referendum jest fakt, że straż miejska w mieście nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. To z kolei ma potwierdzać komentowany w całym kraju incydent z brutalnym zatrzymaniem przez funkcjonariuszy ze Szczecinka młodego mężczyzny. Inicjatorzy zapowiadają, że akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum rozpocznie się jeszcze w styczniu br. Planowane jest zebranie około 4 tysięcy podpisów; ma to zagwarantować, że nawet po zakwestionowaniu części z nich uda się spełnić minimum ustawowe (poparcie przynajmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców). inicjatorzy wskazują również proponowany termin przeprowadzenia referendum. Ma ono odbyć się łącznie z wyborami prezydenckimi.

Stanowisko straży miejskiej

Grzegorz Grondys, komendant Straży Miejskiej w Szczecinku twierdzi, że pomysł likwidacji kierowanej przez niego formacji nie zasługuje na poparcie, ponieważ inicjatorzy błędnie zakładają, że brak straży miejskiej, która wykonuje całodobową służbę patrolową poprawi bezpieczeństwo w mieście. Zdaniem komendanta argumentem przeciw likwidacji jest każdorazowe sprawozdanie z działalności formacji. Dodatkowo szefa szczecineckich funkcjonariuszy dziwi, że ludzie tak łatwo chwytają się haseł populistycznych bez zastanowienia się nad ich istotą.

Magistrat wspiera straż

Z informacji przekazanych przez Tomasza Czuka, Głównego Specjalisty ds. Promocji i Kontaktów z Mediami Urzędu Miasta w Szczecinku wynika, że stanowisko władz miasta w stosunku do planowanej inicjatywy jest niezmienne i powszechnie znane. Burmistrz miasta Jerzy Hardie – Douglas uważa straż miejską za formacje potrzebną miastu, która gwarantuje bezpieczeństwo na jego terenie. Działania szczecineckiej straży miejskiej przyczyniają się do tego, że miasto znajduje się wysoko w rankingach bezpieczeństwa wśród miast województwa zachodniopomorskiego. Pan Czuk zwraca również uwagę, że z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej wystąpiły środowiska opozycyjne do władz miasta co bardzo upolitycznia całe referendum. Przedstawiciel szczecineckiego magistratu podkreśla również, że na całościową ocenę pracy i przydatności straży miejskiej nie może wpływać jednorazowy incydent, który miał miejsce w październiku 2014 r. Pan Tomasz Czuk podkreśla jednocześnie, że możliwość przeprowadzenia referendum lokalnego jest konstytucyjnym prawem mieszkańców, które będzie zrealizowane po spełnieniu przez inicjatora szeregu czynności formalnych; to że inicjator zapowiada referendum nie oznacza, że będzie w stanie doprowadzić do jego przeprowadzenia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *