Czy Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze błędnie wyznaczył datę referendum we Wschowie?

Inicjatywa referendalna we Wschowie rozpoczęła się w lutym br. kiedy to pełnomocnik inicjatora referendum Tomasz Stasiak powiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania  Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Rady Miejskiej we Wschowie. Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum (łącznie z podpisami mieszkańców) został złożony do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Komisarz Wyborczy wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum

Po złożeniu wniosku o przeprowadzenie referendum jego badaniem zajął się Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze. Komisarz stwierdził, że wniosek spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i tym samym można przeprowadzić głosowanie. Do postanowienia Komisarza Wyborczego załączony został kalendarz czynności referendalnych, wzory kart do głosowania oraz wzory i treść nekładek na kartę do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille´a.

Data referendum we Wschowie a przepisy ustawy referendalnej

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze w swoim postawieniu z dnia 5 maja 2016 r. wskazał, że referendum we Wschowie ma być przeprowadzone dnia 26 czerwca 2016 r. Czy jednak ta data została wyznaczona w sposób prawidłowy?

Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie. Publikacja postanowienia o referendum (zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym) następuje w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Rady Miejskiej we Wschowie przed upływem kadencji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 5 maja 2016 r.

Skoro postanowienie o przeprowadzeniu referendum wydane zostało 5 maja 2016 r. to 50 dni od tej daty (rozpoczynając liczenie w dniu następnym po publikacji postanowienia) mija 24 czerwca 2016 r. Dzień 24 czerwca 2016 r. przypada w piątek. Gdyby Komisarz chciał przeprowadzić referendum w ostatnim z możliwych terminów powinien wyznaczyć datę referendum na niedzielę 19 czerwca 2016 r., ponieważ jest to ostatni dzień wolny od pracy przypadający w terminie 50 dni od daty ogłoszenia postanowienia o referendum.

Wyznaczenie daty referendum na 26 czerwca 2016 r. powoduje, że głosowanie odbędzie się w 52 dniu po ogłoszeniu postanowienia o referendum w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Taka sytuacja jest z kolei złamaniem przytoczonego wcześniej art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Błąd komisarza niekorzystny dla inicjatora referendum

Osoby znające specyfikę referendów lokalnych wiedzą, że podstawowym problemem jest uzyskanie w głosowaniu wystarczającej frekwencji. Dlatego ważnym jest aby data przeprowadzenia referendum tego nie utrudniała. W przypadku referendum we Wschowie przeprowadzenie głosowania 26 czerwca 2016 r. (a nie tydzień wcześniej) może mieć zasadnicze znaczenie. W dniu 25 czerwca 2016 r. rozpoczynają się wakacje szkolne. Może się okazać, że cześć z mieszkańców Wschowy wyjedzie w tym dniu na letni wypoczynek i tym samym nie będą mogli uczestniczyć w referendalnym głosowaniu. Z tej przyczyny prawidłowe wyznaczenie terminu referendum (na 19 czerwca 2016 r.) może wpłynąć na zwiększenie frekwencji w głosowaniu.

Co dalej?

Sytuacja nie jest patowa. Wydaje się, że w sprawę powinna się zaangażować Państwowa Komisja Wyborcza. Zgodnie z treścią art. 161 § 2 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza uchyla postanowienia komisarzy wyborczych podjęte z naruszeniem prawa i podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie.

W sprawie poprosiliśmy o komentarz Państwową Komisję Wyborczą. Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. W przypadku zajęcia stanowiska przez PKW poinformujemy o jego treści.

You May Also Like

One thought on “Czy Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze błędnie wyznaczył datę referendum we Wschowie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *